Informacja firmy PRO-VENT o zmianie w produkcji central MISTRAL DUO.

Zmiany konstrukcyjne w centralach MISTRAL DUO
Produkowane przez firmę PRO-VENT przez nas centrale rekuperacyjne typ MISTRAL DUO od nowego roku 2011 dostępne będą tylko w wersji z wbudowanym bypassem wewnętrznym i kasetami filtracyjnymi nawiewu/wywiewu. Przepustnica bypassu montowana jest w górnej części centrali MISTRAL DUO ponad krzyżowymi wymiennikami ciepła.

Poniższe rysunki pokazują działanie bypassu wewnętrznego w centralach DUO i GEO.
Działanie bypassu wewnętrznego w centralach DUO i GEO
Powyższą zmianę w konfiguracji urządzeń należy uwzględnić w umowach zawieranych z inwestorami.

Cena centrali MISTRAL DUO z bypassem wewnętrznym jest identyczna z ceną odpowiedniej centrali w wersji GEO.

Rekuperatory MISTRAL GEO przystosowane są do pracy z Gruntowym Wymiennikiem Ciepła Provent-Geo. >> więcej nt. central MISTRAL GEO
Źródło: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne