Zmiana formy prawnej umożliwi firmie Centrum Klima debiut na rynku akcji NewConnect.


W wyniku przekształcenia formy prawnej, zmianie uległy dane rejestrowe spółki Centrum Klima.
Aktualne dane rejestracyjne:


Centrum Klima S.A.
ul. Noakowskiego 4
05-820 Piastów

NIP 522-10-22-534, REGON 011179157, Kapitał zakładowy 510 000 PLN
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000299712
Zmiana formy prawnej umożliwi rozpoczęcie prywatnej oferty akcji spółki i debiut na rynku NewConnect. Dwuosobowy skład Zarządu pozostał bez zmian, natomiast do Rady Nadzorczej powołano 5 osób. Centrum Klima rozpoczyna obecnie prywatną ofertę akcji i na początku kwietnia tego roku planuje zadebiutować na NewConnect. Prywatna oferta akcji jest głównie związana z pozyskaniem środków na finansowanie projektów inwestycyjnych Spółki. Wartość emisji nowych akcji szacowana jest na kwotę rzędu 10 - 18 mln zł. Całkowita wartość prywatnej oferty Centrum Klima, obejmującej także sprzedaż akcji posiadanych przez obecnych akcjonariuszy, może być jedną z największych w historii rynku NewConnect, przekraczając kwotę 30 mln zł. Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Capital One Advisers Sp. z o.o.
Według wstępnych wyników Centrum Klima w 2007 roku osiągnęła 72,1 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 8,2 mln zł zysku netto. Prognozy Spółki zakładają w 2008 roku osiągniecie przychodów ze sprzedaży na poziomie 83,5 mln zł oraz zysku netto w wysokości 10,0 mln zł.