Z dniem 1 września br. zmienił się adres firmy SMAY Sp. z o.o.


Informujemy, że od dnia 01.09.2008 r. zmienia się adres firmy SMAY Sp. z o.o. z:
- ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków
na:

- ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków
.
Smay za naszym pośrednictwem prosi firmy współpracujące o dokonanie zmian danych w systemach fakturujacych, na fakturach sprzedaży, zakupu i innych dokumentach oraz używanie nowego adresu do korespondencji.
Zmianie uległ adres firmy, natomiat numery NIP i Regon pozostają bez zmian.

Nowa siedziba SMAY
ul. Ciepłownicza 29 w Krakowie