Z początkiem roku 2003 firma GEOCLIMA Sp. z o.o. z Warszawy oferująca urządzenia dla chłodnictwa i klimatyzacji zmieniła swoją siedzibę.


Zmieniły się również numery telefonów i faksu do firmy.
Nowy adres firmy to:

GEOCLIMA Sp. z o.o.

ul. Warszawska 378
05-092 Kiełpin K/Łomianek
tel. (022) 732 81 19, 732 81 20
fax (022) 751 85 49
e-mail: geoclima@geoclima.com.pl

internet: www.geoclima.com.pl