Nowy adres Biura Handlowego FLOWAIR od 1 sierpnia 2009 r.


Informujemy, że z początkiem sierpnia firma FLOWAIR zmieniła adres Biura Handlowego.
Nowy adres:

FLOWAIR
ul. Chwaszczyńska 133 A
81-571 Gdynia

Nowy adres jest jednocześnie adresem do korespondencji firmy FLOWAIR.
Adres siedziby firmy nie uległ zmianie. Wszystkie dane identyfikacyjne FLOWAIR jak adres siedziby spółki, NIP, nr KRS, REGON, numery rachunków bankowych, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostały bez zmian.
Mamy nadzieję, że nowa lokalizacja pozwoli nam na szybą realizację zamówień oraz dalsze podnoszenie poziomu obsługi naszych klientów. - czytamy na stronie internetowej FLOWAIR.


FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp.J.
Siedziba:

ul. Amona 84, 81-601 Gdynia
Dział Handlowy i adres do korespondencji:

ul. Chwaszczyńska 133 A, 81-571 Gdynia
tel. +48 (58) 669 82 20, fax +48 (58) 669 82 21
Dział Badawczo-Rozwojowy:

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel./fax +48 (58) 735 11 74
mail: info@flowair.pl
website: www.flowair.com
NIP 958 14 40 661, REGON: 192936066
KRS: 0000278434, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ