Best of The Best Award 2006 J.E.Storkair dla www.rekuperatory.pl


12 stycznia 207 o godzinie 16. uroczyście otwarto nową siedzibę wrocławskiej firmy www.rekuperatory.pl. Wśród gości znaleźli się pracownicy oraz współpracownicy firmy, przedstawiciele firm kooperujących oraz dystrybutorzy.
Otwarcie było okazją do wręczenia przez przedstawicieli firmy J.E.Storkair dorocznej nagrody przyznawanej importerom produktów J.E.Storkair: spośród wszystkich firm dystrybuujących produkty holenderskiej firmy w Europie wybierana jest jedna, wyróżniająca się wysoką jakością usług, zaangażowaniem i solidnością, która otrzymujenagrodę przyznawaną przez zarząd koncernu "Best of the Best Award". W roku 2006 za taką firmę uznany został polski przedstawiciel.
Certyfikat oraz nagrodę w postaci złotego rekuperatora odebrał w imieniu firmy dyrektor generalny Maciej Kosowski.
Centala firmy znajduje się w podwrocławskim Szymanowie, w pobliżu lotniska Aeroklubu Wrocławskiego i trasy wylotowej Wrocław-Poznań.
Wiadomość i zdjęcia z uroczystości otwarcia przesłane przez zespół www.rekuperatory.pl