Każda branża posiada swoich liderów, którzy dzięki swoim osiągnięciom, zaufaniu klienta i bardzo dobrej współpracy z rynkiem otrzymują szansę na szczególne wyróżnienie. Branża wentylacyjna, którą m.in. reprezentuje firma VTS Clima, taki rodzaj promocji dla najlepszych organizuje każdego roku. Pod egidą Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz redakcji czasopisma Polski Instalator corocznie przygotowywany jest Konkurs Złotego Instalatora.

Do Konkursu w roku bieżącym, obok firm projektowych i wykonawczych, również przystąpiła firma VTS Clima, która postanowiła zaprezentować swoją markę nie tylko jako producent urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ale również jako Firma, która swoim kilkunastoletnim doświadczeniem może przyczynić się do rozwoju tak ważnej i niezbędnej dziedzinie w obecnych czasach.
Organizowane przez VTS Clima w roku ubiegłym cykle seminariów dla specjalistów branżowych znalazły w oczach uczestników oraz jury konkursu bardzo duże uznanie i pozwoliły wyróżnić Firmę statuetką polskiego Oscara, Złotym Instalatorem za „Szkolenia z zakresu branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej”.

Gala Konkursu odbyła się w budynku REFORM PLAZA w Warszawie w maju b.r., na której spotkali się laureaci oraz szerokie grono przedstawicieli rynku wentylacyjnego.