Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji wraz z redakcją "Polskiego Instalatora" ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepszą firmę lub instytucję działającą w Polsce w branży instalacyjnej w 2004 roku.Celem konkursu jest uzyskanie i rozpropagowanie wiedzy o tych, którzy mają szczególne
osiągnięcia w pracy swoich firm.
Przewiduje się przyznanie wyróżnień w kilku kategoriach branży instalacyjnej za następującą działalność:
• opracowanie lub wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego;
• organizację kształcenia i szkolenia branżowych specjalistów;
• wzorcowe wykonanie przez firmę instalacji: gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Od 1993 roku "Złoty Instalator" przyznawany jest też za najlepszy produkt.
O konkursie czytaj na łamach miesięcznika "Polski Instalator"