Centrala FENIX to nawiewno-wyciągowe urządzenie skonfigurowane w oparciu o standardowy typoszeregu central klimatyzacyjno-wentylacyjnych typu GOLEM produkowanych przez firmę Clima Produkt. Cechą wyróżniającą jest zastosowany w niej regeneracyjny wymiennik odzysku ciepła typu SUPERBLOK charakteryzujący się najwyższym współczynnikiem odzysku ciepła spośród powszechnie stosowanych rozwiązań.


SUPERBLOK zbudowany jest z dwóch kaset aluminiowych oraz systemu przepustnic napędzanych silnikiem elektrycznym, które zmieniają kierunek przepływu powietrza wewnątrz wymiennika. W ten sposób w każdej z kaset odbywa się cyklicznie proces odbierania ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczenia a następnie przekazywanie go do powietrza nawiewanego. W skład standardowej konfiguracji funkcjonalnej centrali FENIX wchodzą ponadto wentylatory nawiewny i wyciągowy, komplet filtrów kieszeniowych oraz opcjonalnie nagrzewnica wodna lub elektryczna. Urządzenie oferowane jest z kompletnym układem automatycznej regulacji. Kasety wymiennika SUPERBLOK są wyjmowane co umożliwia ich okresowe czyszczenie.

W porównaniu z bardzo popularnym rotacyjnym wymiennikiem odzysku ciepła (działającym również na zasadzie regeneracji) prostokątny przekrój SUPERBLOKA zapewnia pełne wykorzystanie powierzchni przepływu powietrza. Uzyskiwany jest dzięki temu najwyższy stopień odzysku ciepła dochodzący do 95% (wymienniki rotacyjne do ok. 80%) w pełnym zakresie temperatur jakie panują w naszej strefie klimatycznej. W większości przypadków zbytecznym staje się więc stosowanie dodatkowej nagrzewnicy powietrza co ma istotny wpływ na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji w sezonie grzewczym.

Centrala FENIX może być opcjonalnie wyposażona dodatkowo w zintegrowany układ chłodniczy umożliwiający pracę w trybie całorocznego normowania temperatury powietrza wewnętrznego. Podczas pracy w okresie letnim wymiennik regeneracyjny typu SUPERBLOK jako jedyny osiąga również bardzo wysoki stopień odzysku chłodu z powietrza usuwanego. Pozwala to na ekonomiczną eksploatację układu chłodniczego centrali, którego koszty podczas dużych upałów są nie mniej odczuwalne niż koszty ogrzewania w okresie zimowym.

Firma Clima Produkt jako jedyny z krajowych producentów oferuje urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne wykorzystujące tą nowatorską technologię. Mimo, że centrale FENIX są nowością rynkową zostały przez branże sanitarną dostrzeżone i docenione. Dowodem tego jest uhonorowanie ich prestiżową nagrodą "Złoty Instalator 2006" podczas IV Kongresu INSTALEXPO, który odbył się w Warszawie w dniu 3 października br.

Źródło: Clima Produkt