Rekuperator ComfoAir350 wyposażony w wymiennik entalpiczny COMFOHYGRO oferowany przez rekuperatory.pl został uhonorowany prestiżowym Złotym Medalem poznańskich targów BUDMA 2008.


Rekuperator ComfoAir350 wyposażony w wymiennik entalpiczny COMFOHYGRO oferowany przez www.rekuperatory.pl został uhonorowany prestiżowym Złotym Medalem poznańskich targów BUDMA 2008.

Fot. 1 Rekuperator ComfoAir350
- nagrodzony Złotym Medalem BUDMA 2008

Rekuperator będący produktem firmy J.E.StorkAir z Holandii reprezentowanej w Polsce przez www.rekuperatory.pl jest absolutną nowością na europejskim rynku rozwiązań wentylacyjnych dla budownictwa jedno- i wielorodzinnego.
Wśród zalet nagrodzonego produktu należy podkreslić:
- działanie analogiczne jak wymiennika przeciwprądowego o sprawności 95,9%
- pełna kontrola wilgotności w mieszkaniu
- brak kondensatu – brak ryzyka oszronienia czy zamrożenia wymiennika
- brak konieczności stosowania nagrzewnic wstepnych nawet w ekstremalnie niskich temperaturach
- odzysk ciepła na poziomie 80-85% (termiczny) i ok. 107% (entalpiczny) – działanie analogiczne jak pieców dwufunkcyjnych!
- mozliwość zainstalowania w każdym rekuperatorze J.E.Storkair
- Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym wyposazony jest w 100% bypass
- Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym wyposazony jest w wentylatory na prąd stały (do 50% niższe zużycie energii niż w wentylatorach na prąd zmienny stosowanych w większości urządzeń wentylacyjnych w Polsce!)
- Urządzenie wyposażone w unikatowy system antyzamrożeniowy redukujący liczbę obrotów wentylatora nawiewnego – nawet przy największych mrozach zapewnia skuteczną wentylację!
- Urządzenie sterowane przy pomocy unikatowego sterownika kontrolującego klimat w budynku: ComfoControl
- Urządzenie automatycznie sterujące pracą bypassu
- Urządzenie współpracuje z GWC i automatycznie regulujące pracę gruntowego wymiennika ciepła
- Urządzenie pozbawione mostków termicznych – izolacja wewnętrzna do 15 cm!
- Estetyczna obudowa pozwala na montaż w pomieszczeniu gospodarczym czy garderobie

Fot. 2 Nagrodę w imieniu firmy odebrał
właściciel – Maciej Kosowski

Co to jest wymiennik entalpiczny?
Wymiennik entalpiczny to unikatowe urządzenie działające analogicznie jak wymiennik przeciwprądowy rekuperatorów J.E.Storkair, jednakże dzięki specyficznej konstrukcji oraz zastosowanym materiałom pozwala nie tylko na odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego z budynku, ale także kontrolę zawartości wilgoci w powietrzu świeżym wprowadzanym do budynku. Jest to działanie analogiczne do materiałów stosowanych wcześniej w przemysle kosmicznym, a obecnie w wysokiej klasy odzieży tzw. „oddychającej” wykonanej z materiałów typu Goretex czy Sympatex.
Rozwiązanie zastosowane w rekuperatorze entalpiczym pozwala na kontrolowane przekazywanie wilgoci z powietrza usuwanego z budynku i przekazywanie jej wraz z energią cieplną do powietrza świeżego nawiewanego do budynku. Proces jest sterowalny: kontrolę wilgotności uzyskuje się dzięki kontroli różnicy ciśnienia pomiędzy powietrzem nawiewanym i wywiewanym oraz dzięki higroskopijnym materiałom zastosowanym do wykonania rdzenia wymiennika entalpicznego.
Przeciwprądowy wymiennik entalpiczny oprócz bardzo wysokiego współczynnika odzysku ciepła umożliwia kontrolowanie ilości wilgoci w wentylowanych pomieszczeniach bez użycia drogich urządzeń nawilżających czy osuszających.
Zakres zastosowania
Wymiennik entalpiczny pozwalający na kontrolowanie ilości wilgoci w pomieszczeniach pozwala na zachowanie wyższego komfortu klimatycznego pomieszczeń, szczególnie zimą, gdy intensywna wentylacja podczas długich mrozów czy przy często zapalonym kominku powoduje znaczne przesuszenie powietrza wewnatrz budynku.
Możliwość regulowania poziomu entalpii pozwala na regulowanie ustalenie poziomu wilgotności w pomieszczeniach w optymalnym zakresie od 50 do 70%.
Wymiennik entalpiczny może zostać zamontowany w każdym z modeli rekuperatorów J.E.Storkair.
Pierwsze testy urządzeń z wymiennikami entalpicznymi firma J.E.Storkair rozpoczęła w 2006 roku, w sprzedaży rekuperatory wyposazone w tego typu wymiennik znalazły się w Holandii pod koniec 2007 roku. W Polsce rekuperatory entalpiczne dostępne są od 01.01.2008 r.
Więcej o rekuperatorach entalpicznych COMFOHYGRO w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi