Podczas targów POLEKO (21-24.11.2006) rozstrzygnięty został konkurs o Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2006.Spośród wyrobów zgłoszonych do konkursu i prezentowanych podczas targów, medalami uhonorowane zostały najlepsze produkty charakteryzujące się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i prezentujące wysoki poziom jakości. Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2006: 1.Program komputerowy GOMIG-ODPADY 2006 ARISCO Sp. z o.o., Łódź Pawilon 3 stoisko 38 2. Linia utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kineskopów ALGADER HOFMAN Sp. z o.o., Warszawa oraz • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa • Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice • Instytut Elektrotechnki, Warszawa Zgłaszający: ALGADER HOFMAN Sp. z o.o., Warszawa Pawilon 9 stoisko 31 3. CYKLOFILTR typu CF ECO INSTAL Fabryka Filtrów, Kościan Pawilon 5 stoisko 124 4. FIGHTER 1250 - pompa ciepła z inwerterowym sterowaniem sprężarki i pomp obiegowych NIBE, Szwecja Zgłaszający: NIBE – BIAWAR Sp. z o.o., Białystok Pawilon 3A stoisko 51 5. Przepompownia ścieków z separacją ciał stałych typu TSA 1.60 HYDRO – VACUUM SA, Grudziądz Pawilon 5 stoisko 18 6. Pompy ciepła z silnikiem gazowym o mocy 5-20 KM AISIN SEIKI Co., Ltd. Japonia Zgłaszający: ATMOPOMIAR Sp. z o.o., Warszawa Pawilon 3A stoisko 79 7. Mieszadło zanurzalne typu TG Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED SA, Żywiec Pawilon 5B stoisko 29
Rozstrzygnięty został także konkurs Acanthus Ureus, w którym Międzynarodowe Targi Poznańskie nagradzają stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych sprzyjających bezpośredniej komunikacji z rynkiem i pozytywnemu postrzeganiu wizerunku firmy. Nagrody otrzymają wystawcy (medale), projektanci (dyplomy) i wykonawcy (certyfikaty za realizację). Kapituła konkursu po zapoznaniu się z materiałami zgłoszonymi do konkursu, oraz wizytacji stoisk postanowiła wyróżnić następujących wystawców targów POLEKO 2006: 1. Ministerstwo Środowiska Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej, Warszawa Projektant: Maciej Kościelniak Firma wykonująca stoisko: BWS P.H.U. Włodzimierz Słomiński, Poznań Pawilon 3 stoisko 1 2. Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa Projektant: Grzegorz Skowroński Firma wykonująca stoisko: MAD-EXPO Sp. z o.o., Poznań Pawilon 3 stoisko 2 3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie Projektant: Małgorzata Błyskun z Nadleśnictwa Strzałowo Firma wykonująca stoisko: Nadleśnictwo Strzałowo Pawilon 3 stoisko 4C 4.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa Projektant: Bogusław Doba Firma wykonująca stoisko: BWS P.H.U. Włodzimierz Słomiński, Poznań Pawilon 3 stoisko 11 5. Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego prowadzony przez CHEMEKO Sp. z o.o. , Włocławek Projektant: Zenon Żurek Firma wykonująca stoisko: PARTNER Design Jadwiga Żurek, Poznań Pawilon 3 stoisko 13 6. Siemens Sp. z o.o. , Warszawa Projektant: Anna Labuda Firma wykonująca stoisko: LABUDA DESIGN Anna Labuda, Skórzewo Pawilon 5 stoisko 13 7. GRILTEX POLSKA Sp. z o.o. , Poznań Projektanci: Jan Lisiak i Roman Puchyła Firma wykonująca stoisko: INEXPO Poznańska Agencja Targowa Sp. J., Środa Wielkopolska Pawilon 5 stoisko 112 8. HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o. , Wągrowiec Projektant: Magdalena Gyurkovich Firma wykonująca stoisko: MST s.c. Targi Wystawy Maciej Niepoń, Zbigniew Telega, Poznań Pawilon 5 stoisko 196 9. SUTCO-POLSKA Sp. z o.o. , Katowice Projektant: Joanna Kaczmarek Firma wykonująca stoisko: BWS P.H.U. Włodzimierz Słomiński, Poznań Pawilon 5 stoisko 226 10. SITA POLSKA Sp. z o.o. , Warszawa Projektant: Katarzyna Kaptur Firma wykonująca stoisko: MST s.c. Targi Wystawy Maciej Niepoń, Zbigniew Telega, Poznań Pawilon 5 stoisko 238 11. REMONDIS Sp. z o.o. , Warszawa Projektant: Maciej Szymański Firma wykonująca stoisko: PARTNER Design Jadwiga Żurek, Poznań Pawilon 5 stoisko 230 12. VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o. , Kiełpin k. Warszawy Projektant: Bartosz Piasecki Firma wykonująca stoisko: POL-SERVICE Jolanta Mucha, Kazimierz Mucha, Wioletta Nobik, Zbigniew Nobik, Poznań Pawilon 5 stoisko 153
W trzecim dniu Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2006 (23 listopada br.) przyznano również nagrody Ministra Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszy wyrób i wdrożone rozwiązanie technologiczne eksponowane na Międzynarodowych Targach POLEKO 2006. Nagrodę Ministra Środowiska w wysokości 50 tys. z przyznano firmie: ARISCO Sp. z o.o. za program komputerowy "GOMiG - gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy", który jest istotnym ułatwieniem w zarządzaniu gospodarką odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego. Program służy m.in. do ewidencjonowania wytwórców odpadów oraz firm zajmujących się zbiórką odpadów. Program umożliwia też skuteczną identyfikację podmiotów uchylających się od obowiązku właściwego usuwania odpadów. Nagrodę Prezesa NFOŚiGW, także w wysokości 50 tys. z , przyznano firmie: MO-BRUK za "Granulat cementowy MO-BRUK", który jest produktem przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Granulat stosowany jest również jako materiał podsadzkowy do budowy dróg betonowych, placów przemysłowych oraz jako dodatek kruszywa do betonu, na podbudowę dróg. Stosowany jest również jako materiał podsadzkowy w podziemnych wyrobiskach górniczych. Badania granulatu prowadzone przez m.in. Politechnikę Krakowską i Główny Instytut Górnictwa potwierdziły wysoką jakoś wyrobu oraz pełne bezpieczeństwo jego wykorzystania w środowisku. Podczas uroczystości rozdania nagród i wręczania medali Międzynarodowych Targów Poznańskich rozstrzygnięto także konkurs o nagrodę prezesa NFOŚiGW na najlepszą akcję edukacji ekologicznej prowadzoną na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO. W tym roku pierwszej nagrody nie przyznano. Nagrodę drugą w wysokości 7 tys. z przyznano Branżowej Organizacji Odzysku S.A. za grę edukacyjną "Recyklingowa łamigłówka". Gra przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych uświadamia potrzebę segregacji odpadów i możliwości ich wykorzystania oraz znaczenie recyklingu w codziennym życiu. Trzecią nagrodę w wysokości 5. tys. z przyznano Zakładom Azotowym Puławy S.A. za program edukacyjny "Wpływ chemii na bezpieczeństwo". Fundatorem wszystkich nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródło: www.poleko.mtp.pl