Na tegorocznych Jubileuszowych Targach INSTALEXPO'2001 5-8 września kolejne wyroby otrzymały prestiżową statuetkę "Złotego Instalatora" (o nagrodzie tej już pisaliśmy: "Złoty Instalator"). „Złoty Instalator” przyznawany jest firmom za najlepszy produkt od 1993 roku przez Jury Konkursu złożone z fachowców różnych specjalności, związanych z miesięcznikiem "Polski Instalator" i Polską Korporacją Techniki Sanitarnej Grzewczej,Gazowej i Klimatyzacji.Na Wieczorze Wystawców wręczone zostały statuetki:


BREVIS z Krakowa za automatyczny nawiewnik powietrza VENTAIR II
Nawiewnik VANTAIR II przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną. Wyposażony jest w samoczynny regulator przepływu (czuły na różnicę ciśnień), który zapewnia stały napływ świeżego powietrza do pomieszczeń niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych.
MERCOR Sp. z o.o. z Gdańska za przeciwpożarową klapę odcinającą dla kanałów wentylacyjnych MCR-FID
Klapy MCR-FID przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji mechanicznej i oddymiającej w miejscach, w których przechodzi ona przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe. Produkowane są w dwóch odmianach (standardowej i z przekładką izolacyjną) oraz z obudową prostokątną (od 200x200 do 1200x800mm) i okrągłą (średnica od 100 do 1000 mm). Można je montować zarówno pionowo, jak i poziomo. Zależnie od sposobu montażu siłownika mogą pracować jako przeciwpożarowe lub oddymiające.

METRON Sp. z o.o. z Torunia za komplet ciepłomierzy – kompaktowy METRONIC MINI oraz METRONIC 4
Ciepłomierz kompaktowy METRONIC MINI przeznaczony jest głównie do pomiaru zużycia energii cieplnej w budownictwie wielorodzinnym z poziomą instalacją centralnego ogrzewania oraz w domkach jednorodzinnych (instalacje o mocy cieplnej do 30 MW).
Ciepłomierz METRONIC 4 przeznaczony jest do pomiaru zużycia energii cieplnej w instalacjach o mocy cieplnej od 100 W do 30 MW.
VIESSMANN Sp. z o.o. z Wrocławia za gazowy kocioł kondensacyjny VITOCROSSAL 300
Kotły te produkowane są w zakresie mocy 80-895 kW.
Ponadto dwie firmy zostały uhonorowane statuetką „Złotego Instalatora” za udział we wszystkich 10 edycjach (1992-2001) INSTALEXPO. Są to: GRUNDFOS-POMPY Sp. z o.o. oraz ROTHENBERGER POLSKA Sp. z o.o.