W okresie ostatnich kilku lat powstał nowy zawód – audytor (czyli doradca) energetyczny. Odpowiednie szkolenia (kursy, studia podyplomowe) ukończyło ponad 2 tys. osób, z których około połowa podjęła działalność doradczą w dziedzinie oszczędzania energii.

W ubiegłym roku powstało Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, które liczy już ponad 400 członków.
Zrzeszenie zorganizowało 21 stycznia b.r. w Warszawie krajowy Zjazd Audytorów Energetycznych. Na zjeździe tym przy udziale przedstawicieli zainteresowanych ministerstw i Banku Gospodarstwa Krajowego omawiano aktualne problemy termomodernizacji budynków i propozycje nowelizacji Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, która w obecnym kształcie nie stwarza wystarczającego wsparcia dla właścicieli i zarządców budynków.
W dyskusji zwracano też uwagę, że aktualnie w problemach termomodernizacji budynków coraz większym problemem jest energooszczędny system wentylacji pomieszczeń, gdyż w ocieplonym budynku, że sprawnie działającym systemem ogrzewania, główna część zużycia energii związana jest z ogrzewaniem powietrza w systemie wentylacji.