Nowy raport e-waste z marca 2009.


Na świecie zużywa się co roku coraz więcej produktów elektronicznych. A co za tym idzie - coraz więcej jest na świecie elektronicznego złomu - elektrośmieci (e-waste) zawierających toksyczne chemikalia i metale ciężkie, które powinny zostać usunięte lub poddane recyklingowi w bezpieczny sposób. GreenPeace w marcu 2009 roku wydał już jedenasty raport "Greener Electronics", który dostępny jest pod adresem http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics
W 11. zestawieniu Greenpeace z marca 2009 znalazło się 17 firm. Najbardziej "zielone" firmy to Nokia i Samsung, a za nimi Sony Ericsson, Philips, Sony, LGE, Toshiba i Motorola.
Na drugim końcu skali Greenpeace umieścił firmy lekceważące problemy zmian klimatu – m.in. Nintendo, HP, Microsoft, Lenovo i Dell.

Każdego roku setki tysięcy starych komputerów i telefonów komórkowych jest składowane na złomowiskach. Tysiące wywożone są, często nielegalnie, z Europy, USA, Japonii i innych krajów uprzemysłowionych, do Azji.
Tempo, w jakim rosną góry przestarzałych produktów elektronicznych jest zatrważające... Zbiórka i recykling elektrośmieci należy ustawowo do obowiązków producentów/sprzedających. Elektrośmieci mogą zostać poddane recyklingowi lub zostać usunięte w bezpieczny sposób niezagrażający ludziom i środowisku.