ZIEHL-ABEGG - CD
Na ZIEHL-ABEGG - CD:
- informacje o firmie,
- informacje techniczne o produktach,
- katalog wentylatorów promieniowych i osiowych,
- program doboru wentylatorów
(Materiały na CD: w języku angielskim i niemieckim)

Wydawca: ZIEHL-ABEGG Polska Sp. z o.o. www.ziehl-abegg.pl
>>zamówienie CD

Źródło: Ziehl-Abegg Polska Sp. z o.o.