Stan prawny: luty 2004 r.

PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.
Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania
PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-89/B-10425
Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność.
Wymagania i badania
PN-B-76002:1996
Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów
i kształtek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.
Wymagania, badania, oznaczanie
PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary
PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary
PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne
PN-EN 12220:2001
Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej
PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002
Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 1806:2002
Kominy. Kształtki ceramiczne do kominów jednopowłokowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 1822-1:2001
Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badanie partametrów, znakowanie
PN-EN 1822-2:2001
Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek
PN-EN 1822-3:2001
Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 3: Badanie płaskiego materiału filtracyjnego
PN-EN 1822-4:2002
Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA). Część 4: Określanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania)
PN-EN 12236:2003
Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe
PN-EN 12238:2002 (U)
Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
PN-EN 12239:2002 (U)
Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza
PN-EN 12589:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza
PN-EN 12599:2002
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 13030:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
PN-EN 13180:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych
PN-EN 13181:2002 (U)
Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku
PN-EN 13182:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru predkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
PN-EN 13264:2002
Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-EN 45510-4-1:2002 (U)
Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni. Część 4-1: Urządzenia pomocnicze kotłów. Wyposażenie do zmniejszenia emisji pyłu
PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

Źródło: ''

Komentarze

  • Normy uznaniowe

    Dlaczego normy uznaniowe z 2002 nie są jeszcze przetłumaczone, nie ma nawet projektu.