Wg ICS:

27 ENERGETYKA
27.200 CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

PN-72/M-04600 Przemysłowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Metody badań
PN-74/M-04602 Chłodnictwo. Ciśnienia w urządzeniach amoniakalnych
PN-74/M-04603 Chłodnictwo. Ciśnienia w urządzeniach na czynnik R12
PN-74/M-04604 Chłodnictwo. Ciśnienia w urządzeniach na czynnik R22
PN-77/M-04605 Chłodnictwo. Próby szczelności urządzeń chłodniczych o napełnieniu czynnikiem powyżej 5 kg
PN-93/M-04606 Badania sprężarek czynników ziębniczych
PN-75/M-04607 Chłodnictwo. Ciśnienia w urządzeniach na czynnik R502
PN-67/M-04610 Urządzenia chłodnicze. Aparaty. Nazwy, określenia i podział
PN-90/M-04611 Chłodnictwo. Oznaczenia umowne czynników chłodniczych
PN-80/M-04612 Chłodnictwo. Symbole wielkości i jednostki miar
PN-M-04614:1994 Chłodnictwo. Czynniki ziębnicze. Wymagania
PN-91/M-34991 Chłodnie kominowe i wentylatorowe. Wymagania i badania odbiorcze dotyczące efektu chłodzenia
PN-61/M-41201 Chłodnictwo. Zawory przelotowe i kątowe żeliwne do amoniaku w urządzeniach lądowych
PN-61/M-41203 Chłodnictwo. Zawory regulacyjne żeliwne do amoniaku w urządzeniach lądowych
PN-58/M-41251 Chłodnictwo. Złącze do zaworu butli do amoniaku
PN-86/M-41261 Urządzenia chłodnicze. Zawory rozprężne. Wymagania i badania
PN-91/M-42328 Ciśnieniomierze wskazówkowe z elementami sprężystymi stosowane w chłodnictwie
PN-EN 255-1:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Terminy, definicje i oznaczenia
PN-EN 255-2:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń
PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej
PN-EN 255-4:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Wymagania dotyczące zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej
PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie
PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk
PN-EN 810:2001 Odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Badania w warunkach znamionowych, znakowanie, wymagania eksploatacyjne i arkusz danych technicznych
PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Terminy, definicje i oznaczenia
PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania
PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Wymagania
PN-EN 1048:2001 Wymienniki ciepła. Chłodnice cieczy chłodzone powietrzem tzw. "chłodnice suche". Procedury badawcze wyznaczania wydajności
PN-EN 1117:2001 Wymienniki ciepła. Skraplacze czynników ziębniczych chłodzone cieczą. Procedury badawcze wyznaczania wydajności
PN-EN 1118:2001 Wymienniki ciepła. Oziębiacze cieczy z czynnikiem ziębniczym jako płynem roboczym. Procedury badawcze wyznaczania wydajności
PN-EN 1118:2001/A1:2004 Wymienniki ciepła. Oziębiacze cieczy z czynnikiem ziębniczym jako płynem roboczym. Procedury badawcze wyznaczania wydajności (Zmiana A1)
PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie
PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe i montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole
PN-EN 12055:2003 Ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja ziębienia. Definicje, badania i wymagania. Funkcja ziębienia. Definicje, badanie i wymagania
PN-EN 12263:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyłączające urządzenia zabezpieczające ograniczające ciśnienie. Wymagania i badania
PN-EN 12735-1:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych
PN-EN 12735-2:2004 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 2: Rury do oprzyrządowania
PN-EN 12900:2002 Sprężarki ziębnicze. Warunki znamionowe, odchyłki i sposób przedstawiania charakterystyk przez producenta
PN-EN 13136:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i ich przyłącza rurowe. Metody obliczeń
PN-EN 13215:2002 Ziębnicze zespoły skraplające. Warunki znamionowe, odchyłki i sposób przedstawiania charakterystyk przez producenta
PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu
PN-EN 45510-6-5:2003 Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni. Część 6-5: Urządzenia pomocnicze turbin. Suche instalacje chłodzące
PN-EN 45510-6-6:2003 Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni. Część 6-6: Urządzenia pomocnicze turbin. Mokre i hybrydowe chłodnie kominowe
PN-EN 45510-6-9:2003 Wytyczne dotyczące dostaw wyposażenia elektrowni. Część 6-9: Urządzenia pomocnicze turbin. Układy wody chłodzącej

NORMY WYCOFANE:

PN-ISO 9309:1994 - Sprężarki ziębnicze. Sposób przedstawiania charakterystyk
PN-ISO 5149:1997 - Mechaniczne instalacje ziębnicze do oziębiania i ogrzewania. Wymagania bezpieczeństwa
PN-92/M-04613.01 - Pompy ciepła. Zblokowane pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania lub do ogrzewania i oziębiania. Nazwy, definicje i oznaczenia

97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO. ROZRYWKI. SPORT
97.040 WYPOSAŻENIE KUCHNI
97.040.30 DOMOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE

PN-85/M-41103 Urządzenia chłodnicze. Jednostopniowe hermetyczne sprężarki tłokowe. Wymagania i badania
PN-86/M-41104 Elektryczne domowe urządzenia chłodnicze. Agregaty chłodnicze sprężarkowe. Wymagania i badania
PN-EN 153:1999 Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz związane z tym charakterystyki domowych chłodziarek, sprzętu do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarek i ich zestawów zasilanych z sieci elektrycznej
PN-EN 28187:2001 Domowy sprzęt chłodniczy. Chłodziarko-zamrażarki. Charakterystyki i metody badań
PN-EN ISO 5155:1998 Domowy sprzęt chłodniczy. Sprzęt do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarki. Charakterystyki i metody badań
PN-EN ISO 7371:2000 Domowy sprzęt chłodniczy. Chłodziarki z komorą lub bez komory niskich temperatur. Charakterystyki i metody badań
PN-EN ISO 8561:2001 Domowy sprzęt chłodniczy. Chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, szafy chłodnicze do przechowywania zamrożonej żywności i zamrażarki do żywności chłodzone wymuszonym obiegiem powietrza. Charakterystyki i metody badań
PN-ISO 8960:1994/Ap1:1999 Chłodziarki, urządzenia do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarki do domowego i podobnego użytku. Pomiary hałasu emitowanego do powietrza
NORMY WYCOFANE:
PN-89/M-41105 Elektryczne chłodziarki domowe. Wymagania i badania
PN-90/M-41106 Elektryczne chłodziarko-zamrażarki domowe. Wymagania i badania
PN-EN 153:1994 Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz związane z tym charakterystyki domowych chłodziarek, sprzętu do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarek i ich zestawów zasilanych z sieci elektrycznej
PN-88/M-41102 Zamrażarki domowe. Wymagania i badania
PN-72/M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych

97 SPRZĘT DO UŻYTKU DOMOWEGO I HANDLOWEGO. ROZRYWKI. SPORT
97.130 WYPOSAŻENIE SKLEPU
97.130.20 URZĄDZENIA CHŁODNICZE STOSOWANE W HANDLU

PN-91/A-55656 Urządzenia chłodnicze dla handlu i zakładów żywienia zbiorowego. Podział i terminologia
PN-89/A-55670 Urządzenia chłodnicze dla handlu i zakładów żywienia zbiorowego. Ogólne wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 441-1:1999 Meble chłodnicze. Terminologia
PN-EN 441-2:1999 Meble chłodnicze. Ogólne wymagania mechaniczne i fizyczne
PN-EN 441-3:2002 Meble chłodnicze. Część 3: Wymiary liniowe, powierzchnie i objętości
PN-EN 441-4:2000 Meble chłodnicze. Ogólne warunki badań
PN-EN 441-5:2000 Meble chłodnicze. Sprawdzanie temperatury
PN-EN 441-6:1999 Meble chłodnicze. Klasyfikacja temperaturowa
PN-EN 441-7:2001 Meble chłodnicze. Część 7: Sprawdzanie odszraniania
PN-EN 441-8:2001 Meble chłodnicze. Część 8: Sprawdzanie kondensacji pary wodnej
PN-EN 441-9:2001 Meble chłodnicze. Część 9: Sprawdzanie zużycia energii elektrycznej
PN-EN 441-10:2000 Meble chłodnicze. Sprawdzanie braku oddziaływania na smak i zapach
PN-EN 441-11:1997 Meble chłodnicze. Instalowanie, konserwacja i instrukcja użytkowania
PN-EN 441-12:2002 Meble chłodnicze. Część 12: Pomiar wydajności instalacji ziębniczych mebli z zespołem skraplającym oddalonym od mebla chłodniczego
PN-ISO 1992-8:1996 Meble chłodnicze. Metody badań. Sprawdzanie zabezpieczenia przed przypadkowym dotknięciem
NORMY WYCOFANE:
PN-ISO 1992-5:1996 Meble chłodnicze. Metody badań. Sprawdzanie kondensacji pary wodnej
PN-A-55671:1996 Meble chłodnicze. Metody badań. Sprawdzanie oddziaływania na żywność
PN-ISO 1992-1:1996 Meble chłodnicze. Metody badań. Obliczanie wymiarów liniowych, powierzchni i pojemności
PN-ISO 1992-2+A1:1996 Meble chłodnicze. Metody badań. Ogólne warunki badań
PN-ISO 1992-3+A1:1996 Meble chłodnicze. Metody badań. Sprawdzanie temperatury
PN-ISO 1992-6+A1:1996 Meble chłodnicze. Metody badań. Sprawdzanie zużycia energii elektrycznej
PN-ISO 1992-4:1996 Meble chłodnicze. Metody badań. Sprawdzanie odszraniania
PN-ISO 5160-1:1997 Meble chłodnicze. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne

Źródło: ''

Komentarze