Białystok 15-703 ul. Zwycięstwa 28 tel. (086) 651 30 48


Specjalność: operator maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym