Bielsk Podlaski 17-100 ul. Hołowieska 18 tel. (085) 730 22 42


Specjalność: operator maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym