Technikum Mechaniczne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Techniczne Poznań 60-161 ul. Jawornicka 1 tel. (061) 868 47 73, 868 47 73

Technikum Mechaniczne
Specjalność: technik mechanik urządzeń chłodniczych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalność: mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Liceum Techniczne
Specjalność: mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych