Technikum Mechaniczne Kraków 31-156 ul. Mickiewicza 5 tel. (012) 421 58 34

Specjalność: technik mechanik-chłodnik
(tylko kontynuacja kl. III, IV, V)