Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Zawodowe Zamość 22-400 ul. Piłsudskiego 65 tel. (084) 639 26 38

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalność: monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Liceum Zawodowe
Specjalność: monter instalacji i urządzeń sanitarnych