W roku 2010 Daikin Europe N.V. ogłosił zamiar połączenia sił z głównymi europejskimi instytutami badawczymi w celu opracowania koncepcji ekonomicznie możliwego do realizacji budynku o zerowym bilansie netto energii (nZEB), bazującego na pompach ciepła. Testowy budynek nZEB został zbudowany w regionie Ruhry (Niemcy) i w końcu lutego 2012 r., po pełnym roku użytkowania, sporządzono bilans jego parametrów użytkowych. Wynik: budynek wytwarzał więcej energii niż zużywał, zapewniając jednocześnie użytkownikom optymalny komfort przez okrągły rok.

Zerowy bilans energii netto w budynku DAIKIN Europe N.V. – wyniki parametrów użytkowych po roku.
Koncepcja nZEB
Budynek o zerowym bilansie energii netto definiuje się jako neutralny pod względem zużycia i wytwarzania energii przez okres jednego roku. Musi on zatem dostarczać do sieci zasilającej tyle samo energii, co z niej czerpie. Dwukondygnacyjny budynek testowy, wzniesiony w Herten (Niemcy) mieści jednopoziomowy magazyn i dwie kondygnacje powierzchni biurowej. Ponieważ koncepcja zakładała architekturę o charakterze otwartym i elastycznym, nie dążono do uzyskania ekstremalnych wartości izolacji termicznej jego przegród, lecz do osiągnięcia nieznacznej poprawy w stosunku do niemieckiej normy EnEV, w połączeniu z działaniami na rzecz zmniejszenia obciążeń, takimi jak sterowane przesłony słoneczne na fasadach i oknach, nienagrzewające się pokrycie dachowe i opcja chłodzenia (free cooling) w systemie wentylacyjnym z odzyskiem ciepła.

Następnym krokiem było zredukowanie do minimum zużycia energii przez systemy aktywne. Ogrzewanie podłogowe jest zapewniane przez pompę ciepła Daikin Altherma typu powietrze-woda, przy temperaturach wody na wyjściu ustawionych w funkcji temperatury zewnętrznej. Za chłodzenie i usuwanie wilgoci z powietrza w lecie odpowiada pompa ciepła Daikin VRV III typu powietrze-powietrze, przy czym każde biuro jest wyposażone w jednostkę wewnętrzną, dla zapewnienia w nich indywidualnie komfortu termicznego. Wentylację zapewniają dwa systemy wentylacji Daikin VAM z odzyskiem ciepła.

Końcowym krokiem w koncepcji nZEB jest generowanie energii w budynku w celu kompensacji zużycia wszelkiej energii zużywanej przez systemy aktywne, takie jak ogrzewanie, chłodzenie i oświetlenie. W ramach tego projektu na dachu zainstalowano baterie słoneczne z cienką warstwą fotowoltaiczną, podnosząc ich sprawność przy użyciu trwałej powłoki odblaskowej Zeffle firmy Daikin.


Obiektywne testy
W przedsięwzięciu uczestniczyło pięć europejskich instytutów badawczych w celu dokonania szczegółowych pomiarów sprawności energetycznej oraz komfortu dla użytkowników: Instytut Fraunhofera ds. Środowiska, Bezpieczeństwa i Energotechniki, Instytut Fraunhofera ds.Fizyki Budowlanej (IBP), Politechnika Dortmundzka, CETITAT we Francji oraz Uniwersytet Manchester z W. Brytanii. Sprawność energetyczną oraz komfort mierzono od najchłodniejszych dni zimy po najgorętsze dni lata. Czujniki umieszczono na różnych wysokościach w celu uzyskania szczegółowych wyników. Pomiary te uzupełniono sprawdzeniami punktowymi oraz ankietą przeprowadzoną wśród użytkowników budynku.

Wynik: dodatni bilans energii netto po upływie jednego roku


Po 12 miesiącach użytkowania budynek wykazał dodatni bilans energii, z nadwyżką wynoszącą 977 kWh. Wynik ten został potwierdzony przez instytuty uczestniczące w projekcie. Hans Erhorn z IBP Fraunhofera: "Cel nZEB został osiągnięty w monitorowanym okresie. W ciągu roku system baterii fotowoltaicznych wytworzył łącznie 38,5 kWh/m ² energii elektrycznej, natomiast łączne roczne zapotrzebowanie budynku na tę energię – łącznie z ogrzewaniem, chłodzeniem, wentylacją, podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej i oświetleniem – wyniosło 36,7 kWh/m²"

Do sukcesu przedsięwzięcia przyczyniły się w znacznej mierze pompy ciepła firmy Daikin. Peter Schwerdt z Instytutu Fraunhofera: “Pompy ciepła typu powietrze-woda i powietrze-powietrze dobrze pasują do koncepcji nZEB. Ich elastyczne tryby pracy zapewniały komfortowy klimat wewnątrz pomieszczeń przy najwyższej sprawności energetycznej”. Aspekt komfortu w budynku został także podkreślony przez Anne Tissot z CETIAT: “Pomimo, że w ramach przedsięwzięcia nZEB uzyskano znaczne oszczędności energii, jakość powietrza i komfort termiczny w pomieszczeniach były doskonałe przez cały rok”.
Więcej informacji na temat pełnego asortymentu pomp ciepła Daikin na stronie www.daikin.pl.

Źródło: Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.

Komentarze

  • stopa zwrotu

    Bardzo ciekawe doświadczenie. Byłbym zainteresowany informacją na temat nakładów inwestycyjnych oraz przewidywanej stopy zwrotu.