Samsung Green Tomorrow to nazwa projektu, który miał na celu ustalenie standardu budynku harmonizującego z naturą z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i nowoczesnych technologii, autonomicznego pod względem energetycznym, z minimalnym wpływem na środowisko naturalne w całym cyklu życia.

Zero Energy House Samsung z platynowym Certyfikatem LEED
Samsung Green Tomorrow
Projekt: “Samsung Green Tomorrow”
Budynek: “Zero Energy House”
Inwestor: Samsung
Generalny wykonawca: Samsung C&T
Architektura: Samoo Architects and Engineering
Projekty branżowe: Samoo/Samsung/ARUP
Certyfikat: LEED Platinum


Samsung Green Tomorrow
Samsung Green Tomorrow to nazwa projektu, który miał na celu ustalenie standardu budynku harmonizującego z naturą z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i nowoczesnych technologii, autonomicznego pod względem energetycznym, z minimalnym wpływem na środowisko naturalne w całym cyklu życia.
Jako owoc projektu powstał budynek mieszkalny o zerowym zapotrzebowaniu na energię, który uzyskał najwyższy poziom certyfikacji LEED Platinum. Budynek stał się dla koncernu Samsung punktem wyjścia do rozwoju ogólnodostępnych technologii w budownictwie zrównoważonym.

Samsung Green Tomorrow
Główne założenia i technologie projektu „Zero Energy House”


ZEROWE ZUŻYCIE ENERGII
Budynek generuje więcej energii ze źródeł odnawialnych niż sam zużywa w ciągu roku
1. Budynek pasywny
- architektura i konstrukcja przegród budynku pozwala ograniczyć zużycie energii cieplnej do 5-6 kWh/m2/rok
- oś budynku zorientowana w kierunku Wschód-Zachód
- wysoka izolacyjność przegród, eliminacja mostków termicznych, akumulacja termiczna
- wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania oraz ograniczenie zysków ciepła przez naturalne zacienienie
- wentylacja naturalna – lato (areacja)/wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - zima
2. Ograniczenie strat energii i wody w instalacjach budynku
- instalacja elektryczna stałego napięcia z bezpośrednim sprzężeniem źródeł i odbiorników energii elektrycznej
- wykorzystanie wysokowydajnych technologii z zakresu instalacji elektrycznych, mechanicznych i kanalizacji
3. Wykorzystanie energii odnawialnej
- Ogniwa fotowoltaiczne
- Pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym DVM GEO
- Kolektory słoneczne wspomagające ogrzewanie
- Turbiny wiatrowe
- Ogniwa paliwowe

ZEROWA EMISJA
Budynek redukuje emisję CO2 na każdym etapie cyklu życia
1. Ekologiczne materiały budowlane
- uzyskane w wyniku recyklingu odpadów
- materiały i surowce pochodzenia lokalnego
- o niskiej emisji substancji lotnych (VOC)
2. System gospodarowania wodą
- pozyskiwanie wody deszczowej do celów użytkowych
- oczyszczanie wody „szarej”
- ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych
3. Ograniczenie ilości odpadów i recykling
- zarządzanie odpadami w trakcie budowy
- bieżąca segregacja odpadów
- kompostowanie odpadów organicznych

Samsung Green Tomorrow
INTELIGENTNY DOM
Istotnym elementem budynku jest system informatyczny, który optymalizuje wszystkie systemy obiektu oraz dba o właściwy komfort jego użytkowników
1. System zarządzania budynkiem
- system nadrzędny optymalizujący wszystkie instalacje
- sieć czujników obecności
- sieć nawigacji domowej dla robotów i osób niepełnosprawnych
2. Sieć domowa
- sieć wymiany danych
- dostęp do sieci Internet z każdego miejsca w domu
3. Ułatwienia dnia codziennego
- zarządzanie żywnością
- zarządzanie odzieżą.

LEED Platinum

Samsung Electronics
Firma jest światowym liderem w produkcji półprzewodników, sprzętu telekomunikacyjnego, cyfrowych nośników informacji oraz rozwiązań integrujących technologie cyfrowe. W roku 2010 sprzedaż spółki holdingowej osiągnęła wartość 135,8 miliarda USD. Firma zatrudnia około 190 500 pracowników w 206 oddziałach w 68 krajach. Firma Samsung Electronics, uznawana za jedną z najszybciej rozwijających się marek globalnych, jest czołowym producentem telewizorów cyfrowych, układów pamięci, telefonów komórkowych oraz ciekłokrystalicznych ekranów TFT.
Samsung Electronics Polska Sp. z. o.o. oferuje szereg rozwiązań z zakresu elektroniki użytkowej oraz AGD. Oferta skierowana dla budownictwa obejmuje głównie systemy klimatyzacji, CCTV oraz telewizji hotelowej. Firma jest ambasadorem pozostałych spółek koncernu Samsung i ich technologii na rynku polskim.
Koncern Samsung był dostawcą szeregu rozwiązań w projekcie Green Tomorrow takich jak system klimatyzacji i ogrzewania w oparciu o gruntowy wymiennik ciepła oraz jednostki wewnętrzne systemu DVM GEO, ogniwa paliwowe i fotowoltaiczne, urządzenia instalacji stałoprądowej, elektroniki użytkowej, sprzęt AGD, oświetlenie LED, czujniki ruchu i oświetlenia, akumulatory, instalacja CCTV i inne.

ARUP
Jedna z największych na świecie firm inżynierskich, mającą ponad 90 biur na 5 kontynentach. Uznawana jest za pioniera w zakresie projektowania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz projektowania budynków energooszczędnych.
W projekcie Samsung GT ARUP pełnił funkcję projektanta instalacji MEP(instalacje budynkowe) oraz konsultanta LEED (łącznie z funkcją CxA – Commissioning Authority)
Źródło: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.