Firma Trane jest jedynym producentem systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych oferującym dodatkowo Systemy Automatyki Budynków BAS. W celu umocnienia swojej pozycji wiodącego na świecie specjalisty w tej dziedzinie, firma wzbogaciła swoją ofertę rozwiązań o system Zenith, przeznaczony specjalnie dla małych i średnich obiektów sektora usług.

SYSTEM DAWNIEJ STOSOWANY TYLKO W DUŻYCH OBIEKTACH …
Rozwiązanie przeznaczone do budynków mieszczących do 100 lokali biurowych lub sal konferencyjnych i hoteli posiadających do 100 pokoi, odpowiada potrzebom podmiotów, które dotąd wahały się co do zakupu systemu zautomatyzowanego zarządzania budynkiem, uważanego za zbyt kosztowny w stosunku do wielkości obsługiwanej powierzchni i zbyt skomplikowany do stosowania w tego typu budynkach.

... NA MIARĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB BUDYNKU ...

Trane opracował więc system prosty w swoim założeniu, spełniający wymogi rentowności, łatwości instalacji i eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej wygody zarządzającym i użytkownikom obiektu.


Na interfejs użytkownika składa się „przyjazny” ekran dotykowy podłączony do serwera wykorzystującego inteligentny protokół. Zadaniem ich jest koordynacja pracy urządzeń w celu zapewnienia komfortu użytkowania budynku zarówno pod względem gospodarki cieplnej, akustyki jak i poszanowania środowiska.
Oprawa graficzna oraz system nawigacji są proste i intuicyjne.
System Zenith został ponadto opracowany z uwzględnieniem możliwości finansowych i budżetowych nabywców. Zminimalizowano koszty zakupu, instalacji a także utrzymania:
- koszty instalacji zmniejszono dzięki zastosowaniu wstępnie opracowanego i montowanego fabrycznie systemu;
- koszty eksploatacji ograniczono dzięki takim funkcjom, jak optymalizacja dostawy zimna, ciepła, świeżego powietrza i światła oraz dostosowaniu ich do rzeczywistych potrzeb budynku.

… POSIADAJĄCY TE SAME ZALETY

Zenith umożliwia także optymalizację warunków pracy dla korzystających z budynku uzytkownikow z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zarówno pod względem temperatury, jak i jakości powietrza.
Ten System Automatyki Budynków umożliwia integrację urządzeń kompatybilnych z otwartym protokołem LonTalk, takich jak kotły i centrale klimatyzacyjne. Umożliwia również monitorowanie pracy urządzeń dodatkowych, takich jak urządzenia rozdziału energii elektrycznej, pomiaru zużycia energii, a także sterowania takimi funkcjami dodatkowymi, jak podlewanie czy wentylacja pomieszczeń.
Ponadto system Zenith współpracuje z komplementarnymi systemami za pośrednictwem protokołu BACNet, a także oferuje możliwość eksploatacji za pośrednictwem interfejsu Web tj. przez Internet lub Intranet.
W zakres funkcji zapewnienia komfortu, jakie pełni system, wchodzi:
- zarządzanie systemem wytwarzania zimnej/ciepłej wody,
- zarządzanie konwektorami wentylatorowymi,
- zarządzanie dopływem świeżego powietrza,
- sterowanie i monitoring klimatyzacji.
System Zenith umożliwia również zarządzanie innymi usługami technicznymi, takimi jak:
- monitorowanie i kontrola funkcjonowania innych instalacji (np. instalacji elektrycznych),
- oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu,
- monitorowanie systemów alarmów pożarowych, systemu zabezpieczeń, wykrywania wstępu nieupoważnionych osób na teren obiektu,
- pomiar zużycia energii.
Dodatkową zaletą systemu Zenith jest oferowanie tak zaawansowanych funkcji, jak zarządzanie harmonogramem eksploatacji, optymalizacja zużycia wody czy też zdalne raportowanie o alarmach.

Źródło informacji: Serwis prasowej informacji technicznej Francuskiej Agencji d/s Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw UBIFRANCE działający przy Misji Ekonomicznej Ambasady Francji w Warszawie