W dniu 12.02.2011 r.o godz.12.00 w siedzibie Stowarzyszenia KCICHIK przy ul. Koszalińskiej 85 w Szczecinku, odbędzie się zebranie Zarządu Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.

Zebranie Zarządu KCICHIK
Zarząd ustosunkuje się do aktualnego stanu legislacji dotyczącej branży oraz ustali termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji.

Zebranie jest otwarte i Zarząd zaprasza wszystkich zainteresowanych.

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i KlimatyzacjiStowarzyszenie Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji (w skrócie: KCICHIK) uzyskało wpis do KRS nr 0000328414 27 kwietnia 2009 r. decyzją Sądu Gospodarczego w Koszalinie. Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji jest organizacją zarówno właścicieli jak i pracowników małych i średnich firm serwisowych oraz instalacyjnych branży chłodnictwo i klimatyzacja. Celem Stowarzyszenia jest m.in. pomoc nowopowstającym firmom, prowadzenie praktycznych szkoleń, wymiana wzajemnych doświadczeń, konsolidacja branży oraz ułatwianie współpracy między firmami.
Zgodnie ze Statutem Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji udział w zebraniu Zarządu może wziąć każdy członek oraz kandydat na członka Stowarzyszenia.
Strona internetowa KCICHIK: www.kcichik.pl