W porównaniu z konwencjonalnymi instalacjami klimatyzacyjnymi, systemy wentylacyjne dla zastosowań przemysłowych i handlowych są określane przez różne przepisy. Wymagania dla tych systemów są bardziej zróżnicowane z powodu bardzo urozmaiconych konstrukcji budynków i warunków pracy. Fakt ten został uwzględniony w systemie wentylacyjnym firmy Hoval.

• W zależności od wymagań, stosowane są najprzeróżniejsze rodzaje urządzeń:
- jednostki wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiwaniem ciepła (LHW) lub z możliwością podmieszania powietrza wewnętrznego (LH);
- jednostki grzewcze recyrkulacyjne dla niskich pomieszczeń (HV) i dla dużych kubatur (DHV);
• Urządzenia te są niezależne dla natężenia przepływu powietrza do 9000 m3/h;
• Urządzenia te są instalowane lokalnie pod sufitem (jednostki recyrkulacyjne)lub w dachu (jednostki wentylacyjne);
• Jako zasadę przyjmuje się, że powietrze nawiewane jest do pomieszczenia z wyższego poziomu poprzez sterowane nawiewniki. Odprowadzanie powietrza odbywa się poniżej sufitu;