DuPont™ ISCEON® pomaga firmie Telecom Italia w spełnieniu wymagań dotyczących przepisów ochrony środowiska.Warszawa, maj 2009.
Zgodnie z rozporządzeniem UE nr
2037/2000 oraz mającymi wejść w życie przepisami dotyczącymi
substancji chemicznych i ochrony warstwy ozonowej,
po 31. grudnia 2009 roku zakazane będzie uzupełnianie
instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych fabrycznie nowymi
wodorochlorofluorowęglowodorowymi czynnikami
chłodniczymi (głównie - R-22). Obecnie we Włoszech
w użyciu znajduje się ok. 15.000 ton czynnika R-22, z czego
większość w instalacjach klimatyzacyjnych obiektów
komercyjnych i prywatnych.
Termin wyznaczony w unijnym rozporządzeniu upływa
za pół roku, więc, aby uniknąć skutków gwałtownie
malejącej podaży tego czynnika, jak również przerw
w działaniu instalacji chłodniczych oraz wynikających
z tego strat, a w najgorszym przypadku kar administracyjnych,
konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań.
Spółka telekomunikacyjna
Telecom Italia zareagowała
jako jedna z pierwszych
dużych firm we
Włoszech, opracowując
kompleksowy plan retrofitu
istniejących instalacji
klimatyzacyjnych na
czynnik chłodniczy DuPont™ ISCEON® M029.
W biurach i budynkach Telecom
Italia ponad 25.000
instalacji klimatyzacyjnych
nadal pracuje przy użyciu
czynnika R-22. To problem,
który firma zamierza rozwiązać
w ramach realizacji
własnej polityki w dziedzinie
ochrony środowiska
oraz poprzez dostosowanie
się do wchodzącego w życie
zakazu. Firma Telecom
Italia przez prawie dwa lata
testowała alternatywne rozwiązania
odnośnie zamiany
czynnika R-22. Jak powiedział
Alberto Landucci z departamentu
zarządzania energią spółki w Rzymie: „Agregaty
klimatyzacyjne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
naszej firmy. Bez nich cały system przestałby
działać.” Dlatego firma dążyła do znalezienia stuprocentowo
niezawodnego rozwiązania. Jednocześnie potrzebny
był produkt przyjazny dla środowiska, nieniszczący warstwy
ozonowej, a jednocześnie spełniający wymagania
nowych przepisów prawnych. Istotnymi kryteriami były
również sprawność energetyczna oraz oszczędność.
Rozwiązaniem okazał się być ISCEON® MO29
(R-422D), łatwy w użyciu i nieniszczący warstwy ozonowej
czynnik chłodniczy typu HFC, zastępujący R-22
w istniejących agregatach chłodniczych bezpośredniego
odparowania, pracujących w obiektach komercyjnych
i mieszkalnych, a także w instalacjach chłodniczych średnio-
i niskotemperaturowych. Próbna wstępna konwersja,
którą przeprowadził Alessandro Muzzarelli z Telecom
Italia na agregacie klimatyzacji precyzyjnej Hiross
w Trento (o mocy chłodzenia 30 kW) wykazała, iż przy
zastosowaniu ISCEON® MO29 współczynnik wydajności
chłodniczej (COP) wskazuje poziom 5. Kolejny
test przeprowadzony w Merano na podobnej jednostce
(moc 27 kW) potwierdził szybkość i łatwość konwersji
z R-22 na ISCEON® MO29, czyli kwestie o ogromnym
znaczeniu dla przyszłych planów Telecom Italia. „Całość
konwersji trwała mniej niż dwie godziny – z punktu
widzenia nakładów pracy i kosztów to po prostu idealne
rozwiązanie.”- potwierdził Alberto Landucci. Ponadto
konwersja agregatu w Trento, zrealizowana w ubiegłym
roku przez Alessandro Muzzarellego, pozwoliła na zredukowanie
kosztów zużycia energii.ISCEON® MO29
jest jednym z trzech zamienników
czynnika R-22 oferowanych przez firmę DuPont
przede wszystkim do zastosowań średnio- i niskotemperaturowych,
jak również do instalacji klimatyzacyjnych.
Kluczową zaletą wszystkich trzech produktów
jest kompatybilność z olejami mineralnymi oraz alkilobenzenowymi
w istniejących agregatach. Pozwala to na
znaczną redukcję kosztów materiałów i robocizny oraz
skrócenie czasu modernizacji instalacji. W wyniku retrofitu
może także obniżyć się zużycie energii średnio
o 12%, co potwierdza szereg wcześniejszych konwersji
przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i USA. Dla
firm i przedsiębiorstw działających w takich branżach,
jak handel detaliczny produktami spożywczymi, gdzie
chłodzenie stanowi nawet 40–60 procent całkowitego
zużycia energii, może to przynieść znaczne oszczędności.

DuPont Fluorochemicals
jest wiodącym światowym
dostawcą czynników chłodniczych. W swojej działalności
korzysta z własnych osiągnięć naukowych i technologicznych,
jak również z wiedzy na temat rynku. Wykorzystuje
globalny zasięg, aby dostarczać zrównoważone
materiały i rozwiązania, które ułatwiają przechowywanie
żywności, wpływają na usprawnienie wielu gałęzi
przemysłu oraz redukcję obciążeń dla środowiska naturalnego.

DuPont
to światowy koncern oferujący produkty
i usługi stworzone w oparciu o naukowe podstawy. Firma
została założona w roku 1802. DuPont wykorzystuje
osiągnięcia naukowe do opracowywania trwałych
i praktycznych rozwiązań, które wpływają na poprawę
komfortu, bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi na
całym świecie. DuPont działa w ponad 70 krajach, oferując
szeroką gamę innowacyjnych produktów i usług
w różnych obszarach, takich jak: rolnictwo, przemysł
spożywczy, budownictwo, transport i komunikacja.
Źródło: Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 6-7/2009