Wszystkie urządzenia grzewcze i chłodnicze o większej mocy, fancoile i belki chłodzące potrzebują zrównoważenia i kontroli pracy po to, aby mogły zapewniæ potrzebną moc dla każdego obciążenia. Z tego powodu zawory równoważące są niezbędne w instalacjach tak samo, jak zawory kontrolne, dzięki nim bowiem uzyskuje się wymagane przepływy w odbiornikach końcowych.


Do chwili obecnej oprócz najbardziej znanych zaworów STAD, współpracujących z zaworami STAP firma Tour & Andersson (należąca do koncernu IMI) miała w swojej ofercie zawory oznaczone jako TBV (Fot. 1) i TBV-C (Fot. 2). Są to kompaktowe zawory równoważące i regulacyjne wykonane w całości z Ametalu® – stopu odpornego na odcynkowanie. Zastosowanie znajdują najczęściej w odbiornikach końcowych.


Fot. 1

Fot. 2
Zawór TBV pełni trzy funkcje: odcięcia, równoważenia i pomiaru. Zawór TBV-C ma już szersze możliwości, oprócz funkcji: odcięcia, równoważenia i pomiaru, pełni czwartą funkcję – regulacji poprzez możliwość podłączenia siłownika. Oba typy zaworów pracują w warunkach temperatury roboczej czynnika od -20°C do +120°C, z dokładnością ustawienia przepływu ±10%. TBV-C jest ciekawą propozycją do sterowania układem odbiorników. Jeden zawór zastępuje bowiem funkcje dwóch oddzielnych zaworów: regulacyjnego z siłownikiem i równoważącego. Zapewnia tym samym spore oszczędności.
Nowa wersja TBV-C
Szerszy zakres pracy

Od początku 2006 r. w ofercie TA dostępna jest nowa wersja zaworów TBV-C (Fot. 3a, 3b). Wykonano ją dla średnicy DN 15 w dwóch opcjach:
• LF – wersja o szczególnie niskim przepływie czynnika, z współczynnikiem Kv w granicach 0,05-0,9;
• NF – wersja normalna, z Kv w zakresie 0,2-1,8.
Zawory te dostępne są także dla średnicy DN 20, ale tylko w jednej opcji – Kv = 0,4-3,5. Zastosowanie nowych opcji rozszerzyło zakres pracy dla tego zaworu.


Fot. 3a

Fot. 3b
Udoskonalone pokrętło

W nowej wersji TBV-C poprawiono regulację nastawy wstępnej, zmieniono kształt i wygląd pokrętła nastawczego (Fot. 4). Pierścień nastawczy stanowi teraz integralną część pokrętła, które ma też bardziej przyjazny wygląd i w każdej pozycji łatwo odczytać nastawianą nastawę. Dzięki temu mamy zapewnioną większą precyzję nastaw.

Fot. 4
Nowe rozwiązanie kapturka i... grzybka

Nowy zawór ma też nowy trwalszy i mocniejszy (kapsel/kapturek) zapewniający pewniejsze zamknięcie zaworu (Fot. 5).

Fot. 5
We wcześniejszej wersji skok grzybka wynosił 2 mm. W najnowszym zaworze skok ten wynosi teraz 3 mm, co zapewnia możliwość jeszcze dokładniejszej regulacji, ale jednocześnie nie ma żadnego wpływu na nastawę początkową.
Ulepszone króćce

Nową wersję zaworu wyposażono w różnorodne ulepszenia w podłączeniach w celu ułatwienia montażu zaworu.
Zawór TBV-C przeznaczony jest do siłowników z gwintem M 30x1,5. Dzięki zastosowaniu nowego połączenia z uszczelką, zawór stał się mniej podatny na zatykanie. Dodatkowo samouszczelniające króćce pomiarowe umożliwiają podłączenie urządzenia CBI i wykonanie równoważenia.
Zawsze z zaworem kontrolnym

Siłą TA są zawory równoważące i równoważenie metodami opracowanymi przez TA. Ponadto zawory kontrolne do współpracy z właśnie omawianą nową wersją TBV-C. Warto wiedzieć, że czasami zawory kontrolne mogą się sprawdzać bez zaworów równoważących, ale nigdy odwrotnie.
Różne pola zastosowań

Charakterystyka hydrauliczna pozwala na zastosowanie TBV-C do praktycznie każdego rodzaju odbiornika. Zawór ten w związku ze swoimi małymi wymiarami bardzo dobrze pasuje do belek chłodniczych.
W wersji zabudowanej w szafkach sprawdza się doskonale do sterowania strefami lub ewentualnie jako układ nadzorujący cyrkulację w dużych obiegach c.w.u., ale wtedy w wersji z głowicą z kapilarą przylgową do rury lub z kapilarą zanurzeniową. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie typowe zawory do sterowania c.w.u. nie dają sobie rady z powodu zbyt niskiego Kvs.
Źródło: www.imi-international.net