Nowy zawór regulacyjny BELIMO z przepływem niezależnym od ciśnienia typ R2...P ustanawia nowe standardy w regulacji natężenia przepływu.


Wyzwanie
Oszczędność energii przy pełnej wygodzie
i niskich kosztach instalacji to
wymagania stawiane zarówno przy budowie
nowych obiektów, jak i w przypadku
modernizacji. Dobór odpowiednich zaworów
dla całego systemu rurociągów oraz
profesjonalna kompensacja hydrauliczna
wiążą się z wydatkami. Standardowo zawory
projektuje się tak, aby miały autorytet
zaworu wynoszący 0,5, i instaluje przed
każdym odbiornikiem (np. nagrzewnicą
powietrza, wymiennikiem ciepła, regulatorami
dopływu).

Przykład wielokondygnacynego budynku biurowego
Warunki ciśnieniowe zależą jednak od
miejsca montażu odbiornika oraz obciążenia.
W przypadku odbiorników (# 1)
znajdujących się w pobliżu głównej pompy,
różnica ciśnień między rurociągami zasilającym
i powrotnym jest znacznie większa
niż dla odbiorników podłączonych na
końcu rurociągu (#n). Przy nominalnym
przepływie objętościowym wymagana
wysokość pompowania (∆pp100 pompy
głównej zależy od wybranego rurociągu
(średnicy nominalnej i długości rur) oraz
minimalnej różnicy ciśnień na ostatnim odbiorniku
(spadku ciśnienia na odbiorniku
i zaworze).

Wykres rozkładu ciśnień przy
pełnym obciążeniu


Wykres rozkładu ciśnień przy
pełnym obciążeniu

Różnica ciśnień (p #1 jest sumą spadków
ciśnień na odbiorniku T #1, zaworze V
#1 oraz zaworze kompensującym D #1.
W tym przypadku zawór V#1 jest całkowicie
otwarty. Gdy zawór V#1 zostanie
zamknięty, różnica ciśnień może wzrosnąć
do (p #1, a autorytet zaworu wyraźnie maleje,
natomiast natężenie przepływu rośnie
nieproporcjonalnie.

Autorytet zaworu Pv
Rozwiązanie
W wyniku konsekwentnie prowadzonych
prac rozwojowych nad sprawdzonym
w praktyce zaworem z kryzą regulacyjną,
firma Belimo opracowała konstrukcję nowego
zaworu regulacyjnego niezależnego
od ciśnienia R2...P. Prędkość przepływu
pozostaje stała, nawet przy domykaniu
zaworu, gdy rośnie różnica ciśnień. Autorytet
zaworu wynosi 1, nawet w przypadku
zaworów przewymiarowanych.

Przekrój zaworu R@...P

Przekrój zaworu R@...P

Charakterystyka przepływu R220P

Zalety

Nie jest już potrzebna kompensacja hydrauliczna.
Wyposażenie budynku staje
się łatwiejsze, dla każdego użytkownika
wystarcza tylko jeden zawór. Teraz można
jednocześnie ograniczyć koszty i zwiększyć
wygodę użytkowania, ponieważ nie
są już potrzebne zawory kompensacyjne
ani kompensacja hydrauliczna instalacji.
Zasada działaniaPrzekrój i zasada działania zaworu regulacyjnego R2...P

Charakterystyka

Zawór regulacyjny z przepływem niezależnym
od ciśnienia R2...P jest zbudowany
z dwóch zaworów: samoregulującego
zaworu redukcyjnego [A] oraz zaworu regulacyjnego
[AB] pracującego z charakterystyką
stałoprocentową. Przy wzroście
ciśnienia różnicowego, zawór redukcyjny
zamyka się zapewniając stałe ciśnienie na
zaworze regulacyjnym. Jest to konieczne
w celu zapewnienia stałej prędkości przepływu
w granicach ±5 % (przy ciśnieniu
różnicowym 30...350 kPa) dla bieżącego
stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego.

Wybór

Firma BELIMO oferuje praktyczną gamę zaworów regulacyjnych
z przepływem niezależnym
od ciśnienia wraz z siłownikami. Wszystkie
zawory są:
• 2-drogowe o najczęściej stosowanych
średnicach nominalnych (DN 15…50),
• przeznaczone do regulowania przepływu
o natężeniu od 0,09 l/s do 3,78 l/s.

Odpowiednie siłowniki

Optymalną funkcjonalność zaworów regulacyjnych
z przepływem niezależnym od
ciśnienia firmy Belimo zapewnia się stosując
odpowiednie siłowniki. W zależności
od zastosowania, zawory regulacyjne
z przepływem niezależnym od ciśnienia są
dostarczane z różnymi siłownikami obrotowymi.
Dostępne są siłowniki z serii LR...
oraz NR... W zależności od typu mogą być
sterowane analogowo lub 3-punktowo.

Zawór regulacyjny R2...P
z siłownikami obrotowymi LR... i NR...

Zastosowania
• Regulacja przepływu wody w obiegach urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
• Regulacja przepływu wody w obiegach
urządzeń grzewczych.
Cechy charakterystyczne wyrobu
- Stałoprocentowa charakterystyka przepływu
,
zagwarantowana przez zintegrowaną
kryzę regulacyjną.

- Stały przepływ objętościowy V
przy
różnicy ciśnień 30...350 kPa, zapewniany
przez zintegrowany zawór redukcyjny.
Autorytet zaworu wynoszący 1 jest uzyskiwany
niezależnie od różnicy ciśnień
przed i za zaworem.
Natężenie przepływu nie zmienia się również
przy obciążeniach częściowych przy
każdym położeniu zaworu (kącie obrotu),
co gwarantuje stabilną regulację.

- Przestawianie ręczne przy użyciu dźwigni

po naciśnięciu przycisku wysprzęglającego
przekładnię siłownika obrotowego
LR... lub NR... (Zawór regulacyjny z przepływem niezależnym
od ciśnienia R2... P jest zamawiany
wraz z siłownikiem obrotowym z serii LR...
lub NR...).
Dane techniczne

Typy zaworów regulacyjnych R2...P
Dane techniczne R2...P
Czynnik: woda zimna i woda pompowa, woda z dodatkiem 50% obj. glikolu
Temperatura czynnika: +5°C...100°C, na życzenie niższe temperatury czynnika
Dopuszczalne ciśnienie: 4140 kPa (R215P…R232P) / 2760 kPa (R240P…R250P)
Charakterystyka przepływu: stałoprocentowa (zgodnie z VDE 2173)
Przełożenie nastawy: DN 15 Sv > 50
DN 20…50 Sv >100
Dopuszczalne przecieki: nie przepuszcza pęcherzyków powietrza
Złączka rurowa: gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 7/1
Różnica ciśnień: 30…350 kPa
Ciśnienie zamknięcia: ∆ps 1400 kPa
Kąt obrotu: 90°
Pozycja montażu: pionowa do poziomej (względem osi)
Konserwacja: bezobsługowy
Materiał:
- połączenia - odkuwka mosiężna, niklowana
- kula - mosiądz chromowany
- uszczelnienie - PTFE
- wrzeciono - mosiądz chromowany
- uszczelnienie wrzeciona - Pierścień samouszczelniający (o-ring) EPDM
- kryza regulacyjna - TEFZEL
- element zamykający - stal nierdzewna
- klatka - Delrin 500 AF
- membrana - silikon wzmocniony poliestrem
- sprężyna elementu zamykającego - stal nierdzewna.
Źródło: BELIMO Siłowniki