Zawór przeciwpożarowy ZPp120 HO do nawiewu i wywiewu powietrza, o odporności ogniowej EIS 120 i do montażu w stropach i ścianach.

Zawory przeciwpożarowe ZPp120

Zawór przeciwpożarowy ZPp120 HO nawiewno-wywiewny:
- odporność ogniowa EIS 120,
- dostępne średnice: Ø100, Ø125, Ø160, Ø200 mm,
- dopuszczone do montażu w:
• stropach betonowych o grubości nie mniejszej niż 150 mm,
• ścianach betonowych o grubości nie mniejszej niż 110 mm,
• w ścianach murowanych z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niż 120 mm,
• w ścianach murowanych z bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 150 mm,
• w ścianie typu lekkiego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o całkowitej grubości nie mniejszej niż 125 mm i odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 120,
- aby zachować odporność ogniową mocowania zaworu w przegrodzie, montaż króćca przyłączeniowego należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w DTR,
- aby zamontować/zdemontować zawór wystarczy go przekręcić,
- montaż zaworu nie wymaga doprowadzenia żadnej instalacji elektrycznej,
- termoelement lutowany gwarantuje zamknięcie zaworu w temperaturze 72 ± 5°C.

Budowa i wymiary:

Źródło: FRAPOL Sp. z o.o.