Wykonanie zrównoważenia hydraulicznego zapewnia właściwą eksploatację systemów z klimakonwektorami lub belkami chłodzącymi. Danfoss oferuje szeroki zakres zaworów do instalacji klimatyzacyjnych pracujących na wodzie lodowej. Oferta obejmuje ręczne i automatyczne zawory równoważące oraz ograniczniki przepływu – także z możliwością współpracy z napędami elektrycznymi.


fo
Dobre rozwiązania, aby sprostać
nowym oczekiwaniom

Poczucie komfortu cieplnego wpływa na samopoczucie
ludzi i ich wydajność niezależnie od tego, czy spędzają oni czas w biurach,
czy w obiektach rekreacyjnych. Docenianie
znaczenia jakości i niezawodności stosowanych
rozwiązań przynosi zawsze korzyści
w analizie długookresowej. W szczególności
dotyczy to standardów ochrony środowiska,
kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
w obiektach biznesowych. Danfoss od lat
uczestniczy w wielu projektach, budując
swoją wiedzę i zdobywając doświadczenie
w dziedzinie regulacji systemów ogrzewania
i chłodzenia. Celem jest zaoferowanie
satysfakcjonujących rozwiązań z produktami
wysokiej jakości.
Co zapewniają zawory
automatyczne?

• Szybsze i łatwiejsze projektowanie oraz
możliwości rozbudowy instalacji bez
konieczności ponownej regulacji.
• Zrównoważenie hydrauliczne instalacji
centralnego ogrzewania i wody lodowej za
pomocą mniejszej liczby zaworów, w porównaniu
z rozwiązaniem wykorzystującym zawory ręczne.
• Natychmiastowa reakcja zaworów automatycznych
podczas nawet niewielkich
zmian w zapotrzebowaniu na chłodzenie
lub grzanie w pomieszczeniach, zapewnia
stały komfort osobom tam przebywającym,
a także wyraźnie ogranicza zużycie energii.
• Obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji
poprzez ich łatwiejszy montaż i regulację,
ograniczenie czynności serwisowych,
elastyczność w trakcie przebudowy
i modernizacji instalacji oraz szybką reakcję
na zmieniające się warunki pogodowe.

Fot. 1, 2 Automatyczne ograniczniki przepływu AB-QM
Zawory do systemów z przepływem
stałym lub zmiennym

Instalacja ze stałym przepływem wody wykorzystuje
zawory 3-drogowe w celu regulacji
wydajności klimakonwektorów lub belek
sufitowych. W okresach, w których nie
ma potrzeby grzania lub chłodzenia, strumień
wody kierowany jest poprzez obejście
(bypass) zaworu, dlatego całkowity strumień
wody w instalacji jest stały.
System ze zmiennym przepływem wody
wykorzystuje zawory 2-drogowe, a regulacja
wydajności chłodnic i nagrzewnic odbywa
się dzięki pracy zaworu polegającej na zmianie
ilości wody przepływającej przez niego.
Poprzez taką regulację każde pomieszczenie
otrzymuje tyle energii, ile w danej chwili
wymagają jego użytkownicy.

Fot. 3 Zawór regulacyjny ASV-P
Stały przepływ – zawory 3-drogowe
W instalacjach klimatyzacyjnych charakteryzujących się stałym przepływem konieczny
jest prawidłowy rozdział strumienia
wody, dopływającej do poszczególnych
klimakonwektorów. Poprawnie wyregulowana
instalacja zapewnia odpowiednią
ilość energii dostarczaną do chłodnic i nagrzewnic
ulokowanych w różnych częściach
budynku. W takich instalacjach stosowane
są ręczne zawory równoważące.
Jeśli wbudowana jest w nie kryza pomiarowa,
możliwe jest wtedy jednoczesne wykonanie
nastawy i pomiar przepływu. Te
dwie czynności przeprowadzane są z dużą
dokładnością, a równocześnie skrócony
jest czas wykonywania nastawy i rozruchu
instalacji. Do tych celów wykorzystywane
są zawory MSV-C.
Do regulacji przepływu w przewodach
o większych średnicach jak piony, gałęzie
i rozdzielacze służyły dotąd powszechnie
stosowane zawory MSV-F z przyłączem kołnierzowym. Jednak najbardziej nowoczesnym
i precyzyjnym zaworem pozwalającym regulować przepływ jest automatyczny
ogranicznik przepływu z zaworem regulacyjnym
AB-QM.
Automatyczne zawory AB-QM umożliwiają:
• ograniczenie liczby zaworów w instalacji
– nie są już wówczas potrzebne duże
zawory kołnierzowe montowane na poszczególnych
gałęziach i pionach;
• natychmiastową i automatyczną reakcję
członu regulacyjnego AB-QM na zmiany
ciśnienia w instalacji tak, aby utrzymać
zadany, stały przepływ;
• uproszczenie i skrócenie montażu oraz regulacji zaworów – czasochłonne pomiary przepływu nie są konieczne;
• komfort użytkowania i ograniczenie czynności serwisowych.
Automatyczne ograniczenie przepływu przez AB-QM to realizacja
wymaganego przepływu niezależnie od usytuowania klimakonwektora
w instalacji.
Innym sposobem równoważenia instalacji jest użycie ręcznych
zaworów równoważących typu MSV-C i MSV-F montowanych przy
wymiennikach, na gałęziach i pionach instalacji.
Do równoważenia instalacji stosowane może być także nowoczesne
urządzenie pomiarowe PFM 3000.
Zmienny przepływ – zawory 2-drogowe
Systemy klimatyzacji, w których klimakonwektory lub belki chłodzące zasilane są przez układ
2/4-rurowy z zaworami 2-drogowymi cechuje
zmienny przepływ wody. Efektem pracy zaworów 2-drogowych jest
również zmienny układ ciśnienia w instalacji. Ich działanie powoduje,
że ciśnienie różnicowe dla każdego z odbiorników ciepła lub chłodu
jest dokładnie takie, jak wymagane w projekcie. Regulacja przep
ływu przy zmiennym zapotrzebowaniu na grzanie lub chłodzenie po
zamontowaniu napędu odbywa się ze stałym spadkiem ciśnienia.
Wybór zaworów automatycznych z grupy ASV-P, ASV-PV, ASV-PV Plus
lub AB-QM to dobra decyzja. Dzięki nim możliwa jest elastyczna praca
instalacji klimatyzacji wraz ze zmieniającym się zapotrzebowaniem
na grzanie lub chłodzenie. Niezależnie od pory roku, a także indywidualnych
wymagań użytkowników, regulatory Danfoss łączą dbałość
o odczucie komfortu z energooszczędna pracą systemów klimatyzacji.
Stosownie do wymogów projektu można wybrać rozwiązanie, które
zapewni stałą różnicę ciśnienia i nie dopuści do przekroczenia przep
ływu nominalnego dla każdego z klimakonwektorów lub wybranych
gałęzi instalacji. Stabilizacja ciśnienia w instalacjach dostarczaj
ących chłód i ciepło umożliwia dobrą regulację w szerokim zakresie
wydajności odbiorników końcowych. Ograniczenie przepływu realizowane
jest nastawą wstępną zaworów ASV-I, RA-C lub AB-QM.
Zawory ASV-PV i ASV-PV Plus mają możliwość ustawienia wymaganej
różnicy ciśnienia. W urządzeniach ASV-PV jest to zakres od 0,05
do 0,25 bar (5-25 kPa), a dla wersji ASV-PV Plus od 0,2 do 0,4 bar
(20-40 kPa). Również w tym przypadku najdoskonalszym rozwiązaniem
są zawory AB-QM, które zapewniają jednocześnie możliwość
regulacji przepływu za pomocą zamontowanego napędu elektrycznego
oraz ograniczenia przepływu maksymalnego.
Regulatory ASV i AB-QM nadają się doskonale do systemów, w których
przewidziano sufity i belki chłodzące. ASV mogą wówczas równowa
żyć ciśnienie w gałęziach i pionach lub bezpośrednio przy każ-
dej chłodnicy, AB-QM dodatkowo może regulować przepływ oraz go
ograniczać. Również w systemach klimatyzacyjnych wykorzystują-
cych centrale, stabilizacja pracy zaworu regulacyjnego przyczynia się
do najskuteczniejszego działania układu klimatyzacji pomieszczeń.
Dobór powyższych urządzeń odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania
inżynierskiego.
Podsumowanie
Urządzenia Danfossa zaprojektowane są tak, aby zapewnić projektantom
ich łatwy dobór, instalatorom montaż i szybki rozruch,
a użytkownikom długotrwałą i ekonomiczną eksploatację. Szeroka
oferta zaworów regulacyjnych, napędów elektrycznych i zaworów
równoważących Danfoss oraz wieloletnie doświadczenie w projektowaniu
i produkcji tych urządzeń gwarantują uzyskanie precyzyjnej
regulacji projektowanych systemów.

Autor: Michał Mika
Foto: Danfoss
Źródło:
Zamów u nas roczną prenumeratę "Polskiego Instalatora" z rabatem 20%!