Działanie sprężarki lub oddziaływanie zbyt wysokich temperatur na całą instalację lub jej części składowe podczas transportu, składowania, montażu i eksploatacji może być przyczyną nadmiernrgo ciśnienia. Powinno się tak zaprojektować i wykonać wszystkie składniki obiegu chłodniczego, aby wytrzymały to ciśnienie, które nie powinno przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego żadnego składnika o więcej niż 10%.Zawory bezpieczeństwa T21MPT - CECHY:
Zabezpieczenie urządzeń chłodniczych
przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
Trzy nastawy ciśnień otwarcia:
27 bar, 25 bar, 20 bar
Zastosowanie w układach chłodniczych,
przy zbiornikach ciekłego czynnika
Przyłącze dopasowane do króćców
w zbiornikach wytwarzanych przez czołowych producentów
Dopuszczenie Polskiego Urzędu Dozoru Technicznego


DLA PRZYPOMNIENIA: Zasady stosowania zaworów bezpieczeństwa wg PN-EN 378-2:
• Dwa zawory bezpieczeństwa z zaworem
trójdrożnym przełączeniowym dla zbiorników
o pojemności równej i większej od 100 litrów
• Jeden zawór bezpieczeństwa dla zbiorników
o pojemności do 100 litrów
• Dla zbiorników o średnicy wewnętrznej
do 152 mm nie stosuje się zaworów
bezpieczeństwa
(Materiał, foto, dystrybutor: Termo Schiessl Sp. z o.o.)