W związku z zapotrzebowaniem na równoważenie instalacji o dużych przepływach i większych średnicach rurociągów, Danfoss proponuje nowe wielofunkcyjne zawory AB-QM.


Firma Danfoss od 2005 roku posiada w swojej ofercie wielofunkcyjne zawory równoważące do instalacji grzewczych oraz chłodniczych - AB-QM.
AB-QM samodzielnie stanowi automatyczny ogranicznik natężenia przepływu, a po wyposażeniu w siłownik dodatkowo pełni funkcję zaworu regulacyjnego. Budowa zaworu umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia w jego wnętrzu, co zapewnia bardzo wysoki autorytet (precyzyjną regulację przepływu).
Do tej pory zawory AB-QM dostępne były w średnicach DN 10-32.
W związku z zapotrzebowaniem na równoważenie instalacji, w których mamy do czynienia z dużymi przepływami - instalacje chłodu, centrale klimatyzacyjne, a co za tym idzie - większymi średnicami rurociągów, Danfoss proponuje wielofunkcyjne zawory AB-QM w nowych, większych średnicach z gwintem zewnętrznym - DN40/50 oraz zawory z połączeniem kołnierzowym PN16 -DN 65, 80, 100.


Fot. 1. AB-QM DN 40/50

Fot. 2. AB-QM DN 65-100
Utrzymanie stałego, niewielkiego ciśnienia na grzybku zaworu regulacyjnego AB-QM umożliwia, pomimo bardzo dużych gabarytów (średnic) zaworów, stosowanie stosunkowo niewielkich siłowników.


Fot. 3. AB-QM DN 40/50
z siłownikiem


Fot. 4. AB-QM DN 65-100
z siłownikiem

Zawory AB-QM w dużych średnicach mogą być stosowane dla przepływów
z zakresu 10 000-41 000 l/h:
• AB-QM DN 40/50 – przepływ maksymalny 10 000 l/h
• AB-QM DN 65- przepływ maksymalny 20 000 l/h
• AB-QM DN 80- przepływ maksymalny 28 000 l/h
• AB-QM DN 100- przepływ maksymalny 41 000 l/h
Stosowanie zaworów AB-QM zdecydowanie obniża koszty eksploatacyjne, pozwala na ograniczenie liczby zaworów równoważących w instalacji do jednego zaworu przy każdym
odbiorniku (zarówno w instalacji stało-, jak i zmiennoprzepływowej), zapewnia stabilny przepływ niezależny od wahań ciśnienia oraz eliminuje konieczność wykonania pracochłonnych prac związanych z równoważeniem za pomocą ręcznych zaworów równoważących.
Siłownik AME 15QM umożliwia uzyskanie przez zawór AB-QM logarytmicznej charakterystyki pracy, właściwej przy wykorzystaniu sterownia za pomocą sygnału modulowanego 0-10V.

Rys 1. Małe i duże zawory AB-QM
w instalacji zmiennoprzepływowej


Rys. 2. Duży zawór AB-QM
na powrocie z centrali klimatyzacyjnej (zmienny przepływ)


Rys. 3. Zawory AB-QM
w zastosowaniu w instalacji stałoprzepływowej


Opracował: Maciej Rutkowski, inżynier produktu Danfoss