Zawór regulacyjny Belimo z przepływem niezależnym od ciśnienia R2...P ustanawia nowe standardy w regulacji natężenia przepływu.


Standardowo zawory
projektuje się tak, aby miały autorytet
zaworu wynoszący 0,5 i instaluje przed
każdym odbiornikiem (np. nagrzewnicą
powietrza, wymiennikiem ciepła, regulatorami
dopływu).

Rys. 1 Zawór regulacyjny R2...P
z siłownikami obrotowymi LR... i NR...

Warunki ciśnieniowe zależą jednak od
miejsca montażu odbiornika oraz obciążenia.
W przypadku odbiorników (Rys. 2 #1) znajdujących się w pobliżu głównej pompy,
różnica ciśnień między rurociągami zasilającym
i powrotnym jest znacznie większa
niż dla odbiorników podłączonych na
końcu rurociągu (Rys. 2 #n). Przy nominalnym
przepływie objętościowym wymagana
wysokość pompowania (∆pp100 pompy
głównej zależy od wybranego rurociągu
(średnicy nominalnej i długości rur) oraz
minimalnej różnicy ciśnień na ostatnim odbiorniku
(spadku ciśnienia na odbiorniku
i zaworze).

Rys. 2 Przykład wielokondygnacynego budynku biurowego
W wyniku konsekwentnie prowadzonych
prac rozwojowych nad sprawdzonym
w praktyce zaworem z kryzą regulacyjną,
firma Belimo opracowała konstrukcję nowego
zaworu regulacyjnego niezależnego
od ciśnienia R2...P
. Prędkość przepływu
pozostaje stała, nawet przy domykaniu
zaworu, gdy rośnie różnica ciśnień. Autorytet
zaworu wynosi 1, nawet w przypadku
zaworów przewymiarowanych.

Rys. 3 Charakterystyka przepływu R220P
Dzięki nowemu rozwiązaniu Belimo można jednocześnie ograniczyć koszty i zwiększyć
wygodę użytkowania, ponieważ nie
są już potrzebne zawory kompensacyjne
ani kompensacja hydrauliczna instalacji. Wyposażenie budynku staje
się łatwiejsze, dla każdego użytkownika
wystarcza tylko jeden zawór.

Rys. 4 2 w 1: dla jednego użytkownika jeden zawór
Zawór regulacyjny z przepływem niezależnym
od ciśnienia R2...P jest zbudowany
z dwóch zaworów: samoregulującego
zaworu redukcyjnego oraz zaworu regulacyjnego pracującego z charakterystyką
stałoprocentową. Przy wzroście
ciśnienia różnicowego, zawór redukcyjny
zamyka się zapewniając stałe ciśnienie na
zaworze regulacyjnym. Jest to konieczne
w celu zapewnienia stałej prędkości przepływu
w granicach ±5% (przy ciśnieniu
różnicowym 30...350 kPa) dla bieżącego
stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego. Zobacz: >> przekrój zaworu regulacyjnego z przepływem niezależnym od ciśnienia R2…P
Więcej danych technicznych na temat zaworu regulacyjnego R2...P Belimo wraz z kartą katalogową wkrótce w dziale "Technologie" wentylacja.com.pl.

Materiał, rysunki i foto: Belimo