Nowy zawór regulacyjny "SuperCompact" łączy w sobie małą długość z taką samą jakością regulacji, jaką charakteryzują się konwencjonalne grzybkowe zawory regulacyjne. Jednolity i zwarty kadłub zaworu jest, oczywiście, absolutnie szczelny, a dzięki małej masie montaż zaworu może być szybki i łatwy.

Dobór zaworów również jest bardzo uproszczony, ponieważ jego kołnierze są konstrukcyjnie dostosowane do ciśnień nominalnych PN 6, PN 10 i PN 16 przy jednej wersji kadłuba. Także i ceny są bardziej niż konkurencyjne w stosunku do porównywalnych kołnierzowych zaworów grzybkowych dla PN 6.
Stożkowe zawieradło zaworu pokryte kauczukiem etylenowo-propylenowym (EPDM) umożliwia tylko minimalne przecieki, a w całym zakresie otwierania daje płynny i regulowany wzrost natężenia przepływu. Optymalne wzajemne dopasowanie parametrów zaworu i siłownika zapewnia najwyższą jakość regulacji w pełnym zakresie obciążeń.
W zaworach regulacyjnych SuperCopmact zastosowano wytrzymałe i sprawdzone siłowniki z napędem elektrycznym, produkowane przez BELIMO.
Działanie zaworu przy sterowaniu ręcznym jest zrozumiałe, natomiast przy sterowaniu automatycznym zawór funkcjonuje zarówno niezawodnie jak i bardzo cicho. "Inteligentne" sterowanie pozwala bardzo łatwo dostosować te zawory do pracy w najrozmaitszych urządzeniach i układach, dzięki czemu ich adaptacja do dowolnych konkretnych układów regulacji nie przedstawia żadnych trudności. Dobrze przemyślana konstrukcja siłowników jest dostosowana do wszystkich wykonań układu sterowania.
Zawory nadają się do wszystkich zastosowań w układach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Zawory z napędem elektrycznym mają standardowo charakterystykę stałoprocentową, ale na życzenie jest też dostępna wersja o charakterystyce liniowej.