Zawór termostatyczny Danfoss BVTS zapewnia niezawodną, bezpieczną oraz bezobsługową pracę, a dzięki temu przyjazne dla środowiska kotły na biomasę stają się optymalnym rozwiązaniem grzewczym dla domów, przemysłu oraz budynków użyteczności publicznej.

Zawór BVTS firmy Danfoss - termiczne zabezpieczenie kotła i kominka
Rosnące ceny energii oraz troska o środowisko naturalne sprawiają, że biomasa jest i będzie paliwem przyszłości.

Kotły na paliwo stałe w instalacjach zamkniętych - zmiany w prawie budowlanym
Rozporządzenie zmieniające prawo budowlane wydane w roku 2009 przez Ministra Infrastruktury pozwoliło na nowo spojrzeć na sposób montażu kotła na paliwo stałe. W myśl obecnych przepisów ”Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.”

Zawór BVTS firmy Danfoss
W ofercie Danfoss znajduje się termostatyczny zawór BVTS pozwalający spełnić wymagania wyżej wymienionego rozporządzenia. Zabezpiecza on kotły na paliwo stałe i kominki z płaszczem wodnym przed przegrzaniem lub cofnięciem się płomienia w podajniku. Danfoss oferuje zawory z różnymi fabrycznie ustawionymi wartościami maksymalnej temperatury, w granicach od 50°C do 108°C. Najbardziej popularne w Polsce są wersje 95°C i 97°C.

Kontrola temperatury wody
Zawór termostatyczny Danfoss BVTS najczęściej używany jest do ochrony przed przegrzaniem wody w kotłach na biomasę i kominkach z płaszczem wodnym. Ten prosty i niewymagający zewnętrznego zasilania zawór, przy wzroście temperatury w punkcie umieszczenia jego czujnika powyżej fabrycznie ustawionej wartości (np. 95°C) otworzy się, pozwalając na przepływ zimnej wody przez wymiennik ciepła (np. wężownicę), i doprowadzi w ten sposób do szybkiego i skutecznego obniżenia temperatury w kotle.

Zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia
Zawór termostatyczny Danfoss BVTS używany jest także w funkcji “strażaka”, tj. do ochrony kotła przed cofnięciem się płomienia w podajniku paliwa. Jeżeli temperatura przekroczy fabrycznie ustawioną wartość (w tym wypadku np. 70°C), zawór otworzy się i umożliwi dopływ odpowiedniej ilości wody w celu wygaszenia ognia. Po zadziałaniu zawór zamyka się szybko i całkowicie.

Ochrona przed poparzeniem gorącą wodą
Zawór BVTS zyskał także nowe zastosowanie w solarnych instalacjach ciepłej wody użytkowej. Instalacje słoneczne są w stanie podgrzać ciepłą wodę do temperatur przekraczających 70°C. W takim przypadku może dojść do poparzenia podczas korzystania z ciepłej wody. Zastosowanie zaworu BVTS zabezpiecza przed takim ryzykiem.


Autor: Mariusz Proczek, Technical Support & Marketing Manager
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
Tel. (22) 755-06-07
E-mail: automatyka@danfoss.comŹródło: Danfoss Poland Sp. z o.o.