Firma Testo przeprowadzila ankietę w celu zbadania satysfakcji klienta.
Wyniki ankiety wskazują, że ponad 90% klientów jest więcej niż zadowolona ze współpracy z Testo.
Aż 97,9% respondentów poleca markę Testo i niemal 97% z nich kupiłoby ponownie
przyrząd pomiarowy tego producenta. Gratulujemy!
Wyniki ankiety dostępne są na stronie internetowej www.testo.pl