Jesteśmy młodą firmą o charakterze usługowo-handlowym zarejestrowaną jako spółka cywilna. Na obecną chwilę nie zatrudniamy pracowników; wszystkie prace wykonujemy we własnym zakresie bądź w konsorcjum z innymi firmami. Chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i przyspieszyć rozwój poprzez zatrudnienie jednego bądź dwóch pracowników i powiększenie biura. Na jakie dotacje możemy liczyć?

Jeżeli chodzi o inwestycje w nowo powstałych przedsiębiorstwach to odpowiednim programem jest ZPORR Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa". Ze środków zgromadzonych w tym programie o dotację ubiegać się mogą firmy, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 3 lata oraz zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników. W ramach tego programu można uzyskać poziom dotacji max. 45% dla Warszawy i Poznania, 55% dla Trójmiasta, Wrocławia i Krakowa, 65% dla pozostałej części kraju. Zaś maksymalna kwota to 50 000 euro. Termin konkursu (w woj. mazowieckim) to prawdopodobnie przełom kwietnia i maja 2005 r.
Dotacje w ramach tego programu dotyczyć mogą m.in. wyposażenia firmy w niezbędne do jej rozwoju środki trwałe, które przyczynią się do podniesienia jej konkurencyjności na rynku oraz zwiększenia zatrudnienia.

(2005.04.09, woj. mazowieckie)