Data rozpoczęcia
2010-09-29
Data zakończenia
2010-09-29
Miejsce
Poznań


SYSTEMAIR S.A. Oddział w Poznaniu zaprasza na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się dnia 29 września 2010 r. (środa) w godzinach 09:00 - 13:30 w Poznaniu, pt.

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ SYSTEMAIR DO WENTYLACJI POŻAROWEJ.
KURTYNY POWIETRZNE JAKO EFEKTYWNE ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ
W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Program spotkania

09.15 - 10.30 - ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ SYSTEMAIR DO WENTYLACJI POŻAROWEJ
W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

- Użycie wentylatorów oddymiających w dualnym systemie: usuwania CO oraz dymu i ciepła.
- Wentylatory rewersyjne AXR oraz Jet-fan jako alternatywa wyboru dla Projektanta w projektowaniu wentylacji strumieniowej
- Dobór wentylatorów oddymiających i osiowych przy użyciu aplikacji komputerowych: Katalogu online oraz programu doboru AxialFans
- Nowość w ofercie Systemair Klapa ppoż typu PK-I EI120S oraz EI60S do montażu w kanałach kołowych i prostokątnych - aprobata techniczna ITB AT-15-8279/2010

10.30 - 11.00 - przerwa kawowa

11.00 - 12.00 - KURTYNY POWIETRZNE JAKO EFEKTYWNE ZABEZPIECZENIE OTWORÓW WEJŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- Użycie wentylatorów oddymiających w dualnym systemie: usuwania CO oraz dymu i ciepła
- Wentylatory rewersyjne AXR oraz Jet-fan jako alternatywa wyboru dla Projektanta w projektowaniu wentylacji strumieniowej
- Dobór wentylatorów oddymiających i osiowych przy użyciu aplikacji komputerowych: Katalogu online oraz programu doboru AxialFans
- Nowość w ofercie Systemair Klapa ppoż typu PK-I EI120S oraz EI60S do montażu w kanałach kołowych i prostokątnych - aprobata techniczna ITB AT-15-8279/2010

12.00 – 13.00 - Lunch dla uczestników i zakończenie spotkania.

Termin: 29.09.2010 r. w godzinach 09:00 - 13:30
Miejsce: Hotel Twardowski, ul. Głogowska 358a, 60-004 Poznań, mapa lokalizacji
Uczestnictwo: Uczestnicy seminarium otrzymują materiały projektowe, katalogi techniczne urządzeń.
W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz uczestnictwa

Źródło: Systemair S.A.