W czwartek 25 listopada w Gdyni firma SYSTEMAIR S.A. organizuje seminarium szkoleniowe dla projektantów i instalatorów.

Zastosowanie urządzeń Systemair do wentylacji pożarowej - Gdynia 25.11

SYSTEMAIR S.A. Oddział w Gdyni zaprasza na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się dnia 25 listopada 2010 r. (czwartek) w godzinach 09:00 - 13:30 w Gdyni, pt.

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ SYSTEMAIR DO WENTYLACJI POŻAROWEJ.
ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA OPARTE NA TECHNOLOGII EC
NA PRZYKŁADZIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH SYSTEMAIR


Program spotkania

09.15 - 10.30 - ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ SYSTEMAIR DO WENTYLACJI POŻAROWEJ
W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

- Użycie wentylatorów oddymiających w dualnym systemie: usuwania CO oraz dymu i ciepła.
- Wentylatory rewersyjne AXR oraz Jet-fan jako alternatywa wyboru dla Projektanta w projektowaniu wentylacji strumieniowej.
- Dobór wentylatorów oddymiających i osiowych przy użyciu aplikacji komputerowych: Katalogu online oraz programu doboru AxialFans.
- Nowość w ofercie Systemair Klapa ppoż typu PK-I EI120S oraz EI60S do montażu w kanałach kołowych i prostokątnych - aprobata techniczna ITB AT-15-8279/2010.

10.30 - 10.45 - przerwa kawowa

10.45 - 12.00 - ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA OPARTE NA TECHNOLOGII EC
NA PRZYKŁADZIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH SYSTEMAIR

- Odzyski ciepła oraz rozwiązania energooszczędne w nowoczesnych instalacjach wentylacyjnych - centrale Systemair: DV, Topvex, Maxi, VR.
- Aspekty praktyczne doboru central wentylacyjnych DV - z wykorzystaniem programu SystemairCAD.
- Przykłady obliczania współczynnika kosztów eksploatacji współczynnika LCC na podstawie programu doboru SystemairCAD.
- Sposoby regulacji i sterowania - omówienie układów automatyki stosowanych w centralach Systemair.
- Nowości w ofercie central Systemair.

12.00 – 13.00 - Lunch dla uczestników i zakończenie spotkania.

Termin: 25.11.2010 r. w godzinach 09:00 - 13:30
Miejsce: Det Norske Veritas, ul. Łużycka 6e, sala „GDYNIA”, 81-537 Gdynia, mapa lokalizacji
Uczestnictwo: Uczestnicy seminarium otrzymują materiały projektowe, katalogi techniczne urządzeń.
W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz uczestnictwa

Źródło: Systemair S.A.