Data rozpoczęcia
2010-06-10
Data zakończenia
2010-06-10
Miejsce
Wrocław


SYSTEMAIR S.A. Oddział Wrocław zaprasza na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się dnia 1o czerwca 2010 r. (czwartek) w godzinach 10:00 - 13:30 we Wrocławiu, pt.

ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ SYSTEMAIR DO WENTYLACJI POŻAROWEJ.
KURTYNY POWIETRZNE JAKO EFEKTYWNE ZABEZPIECZENIE WEJŚĆ
W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Program spotkania

10.00 - 10.15 - Powitanie gości i krótka prezentacja firmy Systemair S.A.

10.15 - 11.45 - KURTYNY POWIETRZNE JAKO EFEKTYWNE ZABEZPIECZENIE OTWORÓW WEJŚCIOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
- dobór i skuteczne działanie w obiektach użyteczności publicznej
- funkcje kurtyn i oczekiwania inwestora
- krótka charakterystyka oferty Systemair
- aspekty doboru kurtyn w zależności od typu obiektu i rodzaju drzwi
- kryteria doboru kurtyny w obiektach wielkokubaturowych
- akcesoria jako ważny element pracy urządzenia
- pytania z sali

11.45 - 12.00 - przerwa kawowa

12.00 - 13.00 - ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ SYSTEMAIR DO WENTYLACJI POŻAROWEJ W ŚWIETLE NOWELIZACJI ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.
- Użycie wentylatorów oddymiających w dualnym systemie: usuwania CO oraz dymu i ciepła.
- Wentylatory rewersyjne AXR oraz Jet-fan jako alternatywa wyboru dla Projektanta w projektowaniu wentylacji strumieniowej
- Dobór wentylatorów oddymiających i osiowych przy użyciu aplikacji komputerowych: Katalogu online oraz programu doboru AxialFans
- Nowość w ofercie Systemair Klapa ppoż typu PK-I EI120S oraz EI60S do montażu w kanałach kołowych i prostokątnych - aprobata techniczna ITB AT-15-8279/2010

13.00 – 13.30 - Lunch dla uczestników i zakończenie spotkania.

Termin: 10.06.2010 r. w godzinach 10:00 - 13:30
Miejsce: Quality Hotel System Wroclaw, al. M. Kromera 16, 51-163 Wrocław, Sala „A”, mapa dojazdu
Uczestnictwo: Uczestnicy seminarium otrzymują materiały projektowe, katalogi techniczne urządzeń.
W seminarium może uczestniczyć kilka osób z tej samej firmy. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz uczestnictwa

Źródło: Systemair S.A.