Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji
Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji, H. Foit, rok wydania : 2010,
ISBN : 978-83-7335-572-9, format : B5

W podręczniku przedstawiono informacje dotyczące wykorzystania ciepła (energii) odnawialnego w indywidualnych źródłach ciepła. Współpracujących z instalacjami centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i układami przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podano charakterystykę stosowanych do tego celu urządzeń i warunki ich efektywnej eksploatacji, wymiarowania oraz przedstawiono ideowe schematy źródeł ciepła, instalacji wykorzystujących te urządzenia.

Źródło: ''