"Zasady utrzymania czystości w zakładach ochrony zdrowia" już w sprzedaży.


Od grudnia 2008 w sprzedaży znalazł się długo oczekiwany zarówno przez środowiska medyczne jak i branżę utrzymania czystości poradnik dotyczący zasad utrzymania czystości w ZOZ.
Opracowanie jest wynikiem współpracy trzech środowisk, dla których problematyka ta jest niezwykle ważna: Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskiego stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Czystości.
W 37 stronicowej publikacji pracujący pod redakcją dr n. med. Pawła Grzesiowskiego autorzy Marek Kowalski, Elżbieta Lejbrandt, Mirosława Malara, Rita Pawletko, Małgorzata Sobania, Anna Tymoczko i Anna Ziółko omówili większość problemów z jakimi borykają się zarówno firmy sprzątające w szpitalach jak i służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w tych jednostkach.
Publikacja do nabycia w cenie 25,00 zł w Biurze Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Czystości, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, tel./fax 052 322 41 15, biuro@czystosc-psc.org.pl


Źródło: Polskie Stowarzyszenie Czystości