Data rozpoczęcia
2010-11-15
Data zakończenia
2010-11-16
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia

Terminy:
Szkolenie trwa 2 dni.
Termin: 15-16.11.2010 r.

Cel szkolenia:
• Poznanie zasad sporządzania dokumentacji technicznej urządzenia chłodniczego w przypadku:
1) projektowania nowego urządzenia chłodniczego,
2) projektowania modernizacji funkcjonującego urządzenia chłodniczego,
3) dostrzeżenia braku dokumentacji technicznej funkcjonującego urządzenia chłodniczego,
4) dostrzeżenia niezgodności dostępnej dokumentacji technicznej z konstrukcją funkcjonującego urządzenia chłodniczego.
• Zdobycie umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi programami doborowymi.
• Uzyskanie "Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - Zasady Projektowania Systemów Chłodzenia".

Tematyka szkolenia
I dzień:
• Bilans cieplny - zasady sporządzenia.
• Dobór elementów instalacji chłodniczej - zasady doboru.
• Wykonywanie schematów instalacji chłodniczej.
II dzień:
• Bilans cieplny - przegląd i zastosowanie wybranych programów doborowych.
• Dobór elementów instalacji chłodniczej - przy użyciu wybranych programów doborowych.
• Zastosowanie programów doborowych przy wykonywaniu schematów instalacji chłodniczych

Organizacja szkolenia:
• Miejsce szkolenia – Ośrodek Szkoleniowy Niwy k. Bydgoszczy.
• Kurs zaplanowano na 16 godzin lekcyjnych - 2 dni.
• Zajęcia prowadzą Eksperci Krajowego Forum Chłodnictwa.
• Pierwszego dnia uczestnicy szkolenia rozwiązując zadania praktyczne "na piechotę" poznają zasady i kolejne
etapy projektowania.
Drugiego dnia kursanci wyposażeni we własne laptopy, rozwiązując konkretne zadania nauczą się korzystać
z wybranych programów doborowych.
• Szkolenie odpłatne - informacje o kosztach u Organizatora.
• Za dodatkową opłatą, osobom zainteresowanym Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie.

Zgłoszenie udziału
• Wypełnienie Karty Zgłoszenia
• O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
• Do pobrania: Karta Zgłoszenia
tel. 52 324 05 25/27; kom. 784 075 860; fax 52 324 05 29


Źródło: Trepka - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja Sp. z o.o.