Zasady projektowania i eksploatacji chłodziarek termoelektrycznych
Zasady projektowania... to interesująca pozycja literaturowa, poświęcona jednemu z najbardziej zaawansowanych, przyjaznych dla środowiska alternatywnych sposobów wytwarzania „zimna”.W książce Zasady projektowania i eksploatacji chłodziarek termoelektrycznych autorzy Sergiy Filin i Adam Owsicki, przeanalizowali współczesny stan produkcji chłodziarek termoelektrycznych na świecie, obszary ich zastosowań, trendy rozwoju ich konstrukcji.
Publikacja szczególną uwagę zwraca na urządzenia stacjonarne i transportowe o użytecznej pojemności komory ponad 60 dm3, które dopiero wchodzą na rynek światowy. Omówiono typową budowę, zasady i etapy projektowania tych chłodziarek, w tym: obudowy, agregatu chłodniczego, układu zasilania i systemu regulacji temperatury oraz zamieszczono przykłady obliczeń. Przedstawiono metody i programy badań chłodziarek termoelektrycznych, zasady ich eksploatacji i remontu. Opisano specyficzne cechy chłodziarek termoelektrycznych, ich podstawowe dynamiczne i energetyczne charakterystyki.

Książka adresowana jest do projektantów i serwisantów urządzeń chłodniczych, studentów i doktorantów specjalności, związanych z chłodnictwem, klimatyzacją, przechowalnictwem i transportem żywności.

Celem wydania tego podręcznika m.in. jest likwidacja niedorozwoju tego kierunku techniki chłodniczej w kraju na tle postępów sąsiadów Polski zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie.

Informacje dotyczące możliwości zakupu książki można uzyskać pod numerem telefonu (91) 449 40 62 lub email: beata.marchewczyk@zut.edu.pl


Tytuł: Zasady projektowania i eksploatacji chłodziarek termoelektrycznych
Autorzy: Sergiy Filin, Adam Owsicki
Wydawnictwo: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej
Rok wydania: Szczecin 2010
Zamówienia: tel. (91) 449 40 62 lub email: beata.marchewczyk@zut.edu.pl
Spis treści
Wykaz skrótów i ważniejszych oznaczeń
Wprowadzenie
1. Obszary zastosowań współczesnych chłodziarek termoelektrycznych
1.1. Zalety termoelektrycznego sposobu chłodzenia w zależności od zastosowania
1.2. Współczesny stan produkcji i kierunki rozwoju konstrukcji transportowych (TChT)
i stacjonarnych (SChT) chłodziarek termoelektrycznych
1.2.1. Krótki rys historyczny
1.2.2. Przeznaczenie oraz typowe rozwiązania konstrukcyjne chłodziarek
1.2.3. Energooszczędne chłodziarki termoelektryczne
2. Budowa ogólna chłodziarki i jej bilans cieplny
2.1. Określenie koncepcji budowy i rozmieszczenia SChT na środkach transportu
2.1.1. Rozmieszczenie
2.1.2. Wybór typu obudowy chłodziarki i rozmieszczenia w niej agregatu
2.1.3. Materiały obudowy
2.2. Obliczenia bilansu cieplnego komory
2.2.1. Założenia do obliczeń i ogólna charakterystyka składników bilansu
2.2.2. Obliczenia składników bilansu cieplnego ChT
2.2.3. Szczegółowe obliczenie strumienia ciepła przez izolację komory ChT
3. Projektowanie agregatu termoelektrycznego
3.1. Typowa budowa agregatu termoelektrycznego
3.2. Moduł termoelektryczny jako jednostka konstrukcyjna agregatu
3.2.1. Budowa i klasyfikacja modułów
3.2.2. Parametry techniczne modułów
3.2.3. Stan produkcji modułów termoelektrycznych
3.3. Wyznaczanie wydajności chłodniczej lub grzejnej modułu termoelektrycznego
3.3.1. Podstawowe zależności opisujące pracę termoelementu
3.3.2. Tryb chłodniczy modułu
3.3.3. Tryb grzejny modułu
3.4. Obliczanie niezbędnej ilości modułów lub sekcji agregatu
4. Projektowanie wymienników ciepła
4.1. Obliczenia pola powierzchni ożebrowanego wymiennika ciepła w warunkach
naturalnej i wymuszonej konwekcji powietrza
4.1.1. Opis konstrukcji wymiennika ciepła
4.1.2. Przykład obliczeń wymiennika zimnej strony agregatu (konwekcja swobodna)
4.1.3. Przykład obliczeń wymiennika gorącej strony agregatu (konwekcja wymuszona)
4.2. Obliczenia wymiennika ciepła chłodzonego wodą
4.2.1. Opis konstrukcji wymiennika ciepła
4.2.2. Oznaczenia i założenia przyjęte w obliczeniach
4.2.3. Obliczenia wymiany ciepła w kanale
4.2.4. Obliczanie straty ciśnienia w wymienniku
4.2.5. Przykładowe wyniki obliczeń
4.3. Wymienniki ciepła zamrażarek i chłodziarko-zamrażarek termoelektrycznych
4.3.1. Zalety i wady chłodzenia wodnego w ChT
4.3.2. Zastosowanie wymiennika z kilkoma sposobami odprowadzenia ciepła
5. Projektowanie układu zasilania i systemu regulacji temperatury
5.1. Dobór lub projektowanie układu zasilania
5.1.1. Układy transformatorowe
5.1.2. Wpływ pulsacji prądu zasilania na efektywność pracy ChT
5.1.3. Układy impulsowe
5.2. Sposoby regulacji temperatury w ChT
5.2.1. Podstawy regulacji temperatury w chłodziarkach
5.2.2. Regulatory stosowane w ChT
5.3. Podstawy obliczeń dla ChT przy wykorzystaniu prądu postoju
5.3.1. Aspekty stosowania dwupołożeniowej regulacji temperatury w ChT
5.3.2. Obliczanie parametrów zasilania agregatu oraz charakterystycznych
temperatur chłodziarki pracującej w warunkach ustalonej wymiany ciepła
5.4. Dobór wentylatorów i elementów sterowania
5.4.1. Dobór wentylatorów
5.4.2. Wybór typu termostatu
5.4.3. Dobór bezpiecznika temperaturowego
6. Badania chłodziarek termoelektrycznych
6.1. Badania laboratoryjne
6.1.1. Cel badań
6.1.2. Wymagania dotyczące pomieszczenia badawczego, rozmieszczenia obiektu
badań i czujników temperatury
6.1.3. Wymagania dotyczące układu zasilania i systemów pomiarowych
6.1.4. Uwagi ogólne do metodyki prowadzenia badań laboratoryjnych
6.2. Badania zdawczo-odbiorcze
6.2.1. Cel badań
6.2.2. Program i metodyka badań zdawczo-odbiorczych chłodziarki ChTT-60
6.3. Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła obudowy
6.4. Rola stabilności warunków temperaturowych podczas badań
7. Wybrane zagadnienia eksploatacji chłodziarek termoelektrycznych
7.1. Nieustalony stan pracy chłodziarki
7.2. Wskaźniki szybkości działania ChT
7.3. Obliczanie czasu schładzania
7.4. Zasady prawidłowej eksploatacji ChT
7.5. Naprawa chłodziarek termoelektrycznych
7.6. Ocena efektywności energetycznej ChT
Podsumowanie
Literatura

Załączniki:
1. Wyniki obliczeń wymiennika ciepła z programu „Wymiennik wodny”
2. Przykładowe formularze protokółów badań laboratoryjnych ChT


Źródło: ''