Data rozpoczęcia
2012-03-13
Data zakończenia
2012-03-14
Miejsce
Gdańsk


Szkolenie w ramach Modułowego Systemu Szkoleń organizowanego przez I.P.P.U. Masta Sp. z o.o. - Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

Modułowy system szkoleń®
Moduł zasadniczy CH - 2
Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych

Gdańsk, programoraz Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie modułu zasadniczego CH-2 „Modułowego systemu szkoleń”.
2. Zakres tematyczny szkolenia stanowi jeden z elementów wymagań do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Kategorii A, B i C.

Więcej nt. szkoleń: o szkoleniach modułowych
Miejsce szkoleń: Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej mapa

Od 2003 roku pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa funkcjonuje Modułowy System Szkoleń - pozwalający na uzupełnienie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła (szkolenia i certyfikacje).
Od listopada 2004 Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji prowadzi szkolenia umożliwiające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji zgodnego z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o środkach zubożających warstwę ozonową.