Proszę o podanie zasad i cen za pomoc w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji.

Za zidentyfikowanie programu pod daną inwestycje nie pobieramy opłat. Natomiast jeżeli chodzi o napisanie biznes planu, przygotowanie wniosku oraz wszystkich załączników i pozwoleń nasze wynagrodzenie uzależnione jest od kilku czynników:
- jaki program
- wnioskowana kwota dotacji
- siedziba firmy bądź samorządu
- poziom skomplikowania danego projektu.
Nasza średnia cena za kompletną usługę to ok. 6 tys. zł (rozłożona na dwie raty) i 3% od wnioskowanej kwoty dotacji.

(2005.02.09, woj. lubuskie)