Zaproszenie na Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie".


Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy współpracy Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza w maju 2008 do Warszawy na Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie".
Organizatorzy serdecznie zapraszają do pełnego uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowe techniki w klimatyzacji i ogrzewnictwie". Autorzy referatów maja czas na przygotowanie streszczenia swojego wystąpienia i wysłania go na adres organizatorów do dnia 15 lutego 2008 r. Przyjęcie zgłoszonych referatów nastąpi do 7 marca 2008 r., a na ich pełną treść organizatorzy Konferencji czekają do 15 kwietnia 2008 r.
Konferencja będzie wykorzystywała nowoczesną formę prezentacji artykułów w postaci posterów.
Dodatkowo każdy z autorów będzie miał możliwość zaprezentowania swojej pracy w postaci krótkiej prezentacji zapraszającej do bezpośredniego kontaktu z autorem referatu przy wywieszonym posterze. Materiały konferencyjne wydane zostaną na płycie CD.
Uzupełnieniem części naukowej będzie wystawa techniczna przedstawiająca przykłady nowoczesnych rozwiązań technicznych w klimatyzacji i ogrzewnictwie.


Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej

przy współpracy

Zarządu Głównego
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

zaprasza na
Konferencję Naukowo-Techniczną
Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie


28 maja 2008 r.
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20
Bogata tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
· Światowe trendy w projektowaniu systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
· Nowoczesne rozwiązania w urządzeniach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
· Gospodarka energią cieplną i chłodniczą w budynku
· Wentylacja w oddymianiu budynków
· Wymagania i środki zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w obiektach komfortowych i przemysłowych
· Problemy techniczne i proceduralne przy przekazywaniu instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych do eksploatacji
· Warunki eksploatacji instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
· Instalacje klimatyzacyjne i grzewcze w budynku inteligentnym
· Komfort cieplny i jakość powietrza w pomieszczeniach
· Niekonwencjonalne źródła energii i ciepła w systemach wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
· Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków.
Komitet Naukowy:
· Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – Politechnika Poznańska
· Prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek – Politechnika Śląska
· Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński – Politechnika Warszawska
· Prof. dr hab. inż. Halina Koczyk – Politechnika Poznańska
· Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska
· Prof. dr inż. Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
· Prof. dr hab. inż. Marian Nantka – Politechnika Śląska
· Dr hab. inż. Marian Hopkowicz – Prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej
· Dr hab. inż. Marian Rosiński – Prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
· Dr hab. inż. Witold Chmielnicki – Prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
· Dr hab. inż. Bernard Zawada – Prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
Komitet Organizacyjny:
· Dr inż. Piotr Bartkiewicz - Przewodniczący
· Dr inż. Lucjan Furtak
· Dr inż. Jacek Hendiger
· Dr inż. Paweł Kędzierski
· Dr inż. Piotr Ziętek
· Mgr inż. Marta Chludzińska
· Mgr inż. Zenon Spik
Strona internetowa Konferencji: www.is.pw.edu.pl/konf-klim