EcoJura, Gazex, Konwektor, Nyborg-Mawent, Uniwersal i Venture Industries zapraszają na POLEKO 2011!

Zaproszenia na POLEKO 2011
Tegoroczna, 23. odsłona targów propagujących ekologiczne rozwiązania cieszy się dużym zainteresowaniem branży. Wśród wystawców jest wielu liderów, wiodących producentów i dystrybutorów, polskich i zagranicznych organizacji rządowych i instytucji: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, Państwowego Instytutu Geologicznego, Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych BMBF.
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO to okazja do zapoznania się najnowocześniejszymi rozwiązaniami o nierzadko przełomowym znaczeniu dla środowiska. POLEKO, uznawane za największe w Europie Środkowowschodniej wydarzenie dla sektora rozwiązań ekologicznych, rokrocznie gromadzi czołowe firmy z kraju i zagranicy, a także wiodące stowarzyszenia i organizacje promujące rozwiązania chroniące środowisko.
W nowoczesnych targowych pawilonach prezentowane są m.in. rozwiązania umożliwiające oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacyjne, pojemniki i sprzęt do zbiórki, segregacji i transportu odpadów, rozwiązania z dziedziny recyklingu, monitorowania zanieczyszczeń atmosferycznych, energii odnawialnej oraz tzw. „czystych technologii”. Tak szeroka oferta to niewątpliwa zaleta zarówno dla specjalistów chcących wdrożyć eko-rozwiązania w firmach i przedsiębiorstwach, jak i osób propagujących ekologiczne postawy we własnych domach.
POLEKO: 22-25.11.2011 r., MTP Poznań

Na targi POLEKO 2011 zapraszają firmy z naszej branży:


KONWEKTOR Sp. z o.o.
Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych

pawilon 3A, stoisko 83


KONWEKTORul. Wojska Polskiego 6
87-600 Lipno
tel.: +48 54 287 22 34
fax: +48 54 287 24 97
e-mail: fuwk@konwektor.pl
WWW: www.konwektor.pl


NYBORG-MAWENT SA
Fabryka Wentylatorów Przemysłowych

pawilon 3A, stoisko 6


NYBORG-MAWENT SAul. Ciepła 6
82-200 Malbork
tel.: +48 55 646 63 00
fax: +48 55 646 63 09
e-mail: office@nyborg-mawent.com
WWW: www.nyborg-mawent.com


UNIWERSAL Sp. z o.o.

pawilon 3A, stoisko 108


UNIWERSAL Sp. z o.o.Biuro Handlowe:
ul. Reymonta 24
40-029 Katowice
tel.: +48 32 201 87 04
fax: +48 32 757 28 51
Produkcja i Maszyny:
ul. Zakopiańska 1A
40-219 Katowice
tel./fax: +48 32 203 87 20
tel./fax: +48 32 203 87 40
tel./fax: +48 32 203 82 43
e-mail: office@uniwersal.com.pl
WWW: www.uniwersal.com.pl


VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.

pawilon 3A, stoisko 22


VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o.ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
tel.: +48 22 751 95 50
fax: +48 22 751 22 59
e-mail: venture@venture.pl
WWW: www.venture.pl


Na targach uczestniczyć będą również firmy: PPHU ATMOSERVICE Sp. z o.o. (paw. 3A, st. 38), ECOENERGIA Sp. z o.o. (paw. 3A, st. 63), ECOJURA (paw. 3A, st. 158), GAZEX (paw. 3A, st. 1), GLEN DIMPLEX POLSKA (paw. 3A, st. 71).

Źródło: ''